Koska asiakkaiden yhteystietojen välittäminen toimijalta toiselle on haasteellista, luotiin kolmikielinen pieni lomake, jolla asiakas itse voi antaa luvan ottaa häneen yhteyttä hänelle sopivimmalla tavalla.

Toimintaympäristö **

Pyhäjoella asui ja työskenteli paljon ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan olleet kirjoilla kunnassa. Heidän tavoittamisensa paikallisen viestinnän ja palvelujen piiriin oli haastavaa.

Myös kunnassa kirjoilla olevien ihmisten ensimmäinen kontaktipaikka kunnassa määrittyy usein tarvejärjestyksessä - esimerkiksi lapsen kouluasia tai käynti neuvolassa voivat paljastaa myös muita ohjaustarpeita, joita ei ko. toiminnon kautta voida hoitaaa.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pyhäjoen kuntaan muutti vuosina 2019-2022 ihmisiä eri puolilta Suomea ja maailmaa. Kunnassa myös työskenteli paljon ihmisiä, joiden kotikunta oli jossakin muualla, mutta jotka tarvitsivat neuvontaa tai ohjauspalveluja.

Kunnan eri toimijat, työnantajat mukaan lukien kohtasivat näitä hiljattain muuttaneita tahoillaan. Vaikka he vinkkasivatkin hankkeen ohjaus- ja neuvontapalveluista potentiaalisesti niistä hyötyville, huomattiin, että kynnys ottaa yhteyttä tuntemattomiin asiakaspalvelijoihin oli korkea. Toisaalta, henkilötietosuojan vuoksi ei henkilöiden yhteystietoja voi noin vain antaa eteenpäin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakkaan kannalta hän oli vaarassa jäädä tarvitsemansa ohjauksen ja neuvonnan ulkopuolelle.

Ammattilaiselle voi jäädä huoli siitä, ettei hän pystynyt tarjoamaan sellaista tukea, mitä olisi tarvittu - tai kokemus siitä, että hän tässä tekee nyt kaikkien muidenkin työt.

Organisaation näkökulmasta asiakas tai työntekijä, joka saa tarvitsemansa tuen helpottaa organisaatioon kohdistuvia paineita.

Yhteiskunnan kannalta tiedon välittyminen ihmisen omilla ehdoilla oikeille toimijoille on avainkysymys monessa eri palvelussa.

Nykyisellään on paljon tilanteita, jossa asiakasta ei pystytä suoraan poluttamaan eteenpäin. Syrjäytymisriskissä olevan kyky ottaa itse yhteyttä ja esimerkiksi varata aikaa voi olla heikko.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Lupa ottaa yhteyttä -lomaketta ideoitiin erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Lisäksi konsultoitiin muutamia yrityksiä ja kuntaan hiljattain muuttaneita. Lomake saatiin mukaan kuntaan muuttajan tervetulokirjeeseen.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena oli, että eri tahoilla muiden asioiden kautta kohdattu ihminen saisi tiedon ilmaisista lisäpalveluista, joista voisi olla hänelle hyötyä.

Muutoksen mittaaminen

Numeeriset mittarit:

- jaettujen lomakkeiden määrä

- palautetut lomakkeet, joissa pyydetty yhteydenottoa

- toteutuneet yhteydenotot ja niiden jatkotoimet

 

Laadulliset mittarit:

- pystyttiinkö yhteydenottoihin vastaamaan niin, että asiakkaan kysymykset kuultiin ja niissä päästiin eteenpäin?

Toteutussuunnitelma

1. Laadi yksinkertaiset peruskysymykset ja lyhyt selostus siitä, mitä palvelua lomakkeen kautta voi saada. Ei mitään ylimääräistä!

2. Ratkaise lomakkeiden tietoturvallisen palauttamisen kysymys

3. Toteuta lomakkeet, mahdollisesti useammalla kielellä.

4. Toimita lomakkeita sinne, missä niille voisi olla käyttöä (esim. asuntolat, työpaikat, oppilaitokset)

5. Vastaa jokaiseen yhteydenottopyyntöön ja selvitä, millaiselle palvelulle asiakkaalla on tarve

6. Tue asiakasta löytämään ratkaisu, tarvittaessa huolehdi nivevaiheesta eteenpäin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Uudet kuntalaiset ja kunnassa esimerkiksi työn tai opiskelujen kautta pendelöivät.

Kunnan eri organisaatiot.

Yhteistyötahon palaute: "Meiltä ei ole enää kyselty asioita, jotka eivät meille kuulu"

Asiakaspalautteita: "Löysin sopivan suomen kielen opiskelumahdollisuuden", "Sain tietoa siitä, mitä kautta saan jatkossa parhaiten tietoa."

Idean valinta

Päätimme toteuttaa Lupa ottaa yhteyttä -lomakkeet kolmella kielellä. Kielivalikoimaan vaikuttivat kunnassa asuvien ja työskentelevien ihmisten kielelliset tarpeet.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Asiakas voi itse antaa luvan ottaa häneen yhteyttä, tavalla ja aikataululla, joka on hänelle sopivin.

Idean testaus asiakkaalla

Lomakkeiden kautta ehti tulla vain pieni määrä yhteydenottoja hankkeen aikana.

Jokainen yhteydenotto kuitenkin oli merkityksellinen ja vei asiakkaan asioita eteenpäin. Lisäksi lomakkeet antoivat kunnan eri toimijoille turvaa tilanteisiin, joissa asiakkaan koko elämän kysymykset uhkasivat päätyä hoidettavaksi heidän kauttaan (vrt. kalastusluvat kirjastosta tai työpaikalta, asunto- ja etuusasiat varhaiskasvatuksessa).

Kokeilun tavoitteet

Kokeilemme toimisiko tällainen järjestelmä ratkaisuna yhteystietojen välittämisen haasteeseen nykyisiä tietosuoja-asetuksia kunnioittaen.

Kokeilussa opittua

Parhaiten näytti toimivan lomakkeen lähettäminen Tervetuloa uusi kuntalainen -kirjeen mukana.

Muissa toimipisteissä ja yrityksissä "lappuja" ei aina muistettu pitää esillä.

Paperilomakkeita oli helppo jakaa, mutta käsinkirjoitettuja lomakkeita oli välillä vaikea lukea. Toisaalta, kaikki eivät olisi pystyneet täyttämään verkkokyselyäkään.

Alkuvaiheen erilliset palautuskuoret koettiin hankaliksi. Ratkaisuksi lomakkeesta itsestään tehtiin "kirjekuori", eli sen täytettyään voi sulkea sen teipillä tai nitojalla ja palautusosoite oli jo valmiina näkyvissä. Postimaksua ei tarvinnut, jos palautti lomakkeen kunnan omiin postilaatikoihin.

Ratkaisun perusidea **

Kyseessä on yksinkertainen lomake, jossa asiakas antaa kunnan palvelulle luvan ottaa häneen yhteyttä. Hän määrittelee itse, mitkä yhteystiedot hän haluaa antaa, haluaako hän yhteydenoton tapahtuvan sähköpostitse, puhelimitse vai kotikäyntinä, mihin aikaan yhteydenotto olisi kaikkein sopivinta tehdä, sekä tarvitseeko hän tulkkausta jollekin kielelle vai ei.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittely vaatii hieman aikaa, että saadaan puristettua lomake riittävän tiiviiseen muotoon.

Selkeät jakelukanavat ovat tarpeen. Lisäksi pitäisi pystyä varmistamaan, että jakelukanavalla on ymmärrys siitä, mitä palvelua tarjotaan ja kuka onkaan palvelun tarjoaja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli sopii mielestämme parhaiten yleisen ohjaus- ja neuvontapalvelun markkinointiin ja asiakaskontaktointiin. Yksittäisille työmuodoille ei kannata rakentaa jokaiselle omaa lomaketta, niitä ei kukaan jaksa täyttää.

Sähköistä versiota emme ehtineet emmekä edes halunneet testata, sillä yhteistyötahojemme toive oli "yksinkertainen lappu, jonka voi antaa mukaan".

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintaympäristö kokeilun ympärillä muuttui radikaalisti, joten jakelukanavissakin tapahtui muutoksia.

Kokeilun myötä löydettiin kuitenkin suoria kontakteja ihmisiin, joihin niitä ei muuten olisi löydetty (esim. keikkatyöläiset, kotipuolisot)