Nuorten paino hallintaan - monialainen toimintamalli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten ylipainoa vähentävä toimintamalli ja sen mukainen, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä opetusmateriaali kuntiin.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Laurea ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä
Laurea ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä
Laurea ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä