Nuorten paino hallintaan - monialainen toimintamalli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten ylipainoa vähentävä toimintamalli ja sen mukainen, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä opetusmateriaali kuntiin.