Poppaskonsteja varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteeseen Limingassa

Limingan kunta vastaa varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteeseen pussillisella poppaskonsteja! Sadun Maija Poppanen on melkoinen persoona, mutta ennen kaikkea aivan erinomainen lasten kanssa. Poppaskonsteja-kampanja ammentaa iloa ja väriä rekrytointiprosessiin.

Toimintaympäristö **

Limingan kunnassa lapsia tulee varhaiskasvatukseen ovista ja ikkunoista. Tilannetta on ollut haastava ennakoida ja varhaiskasvatuksen ammattilaisista on akuutti pula.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Akuutti pula varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Miten houkutella työntekijöitä Liminkaan?

Liminka on Suomen nuorin kunta – 25 prosenttia koko väestöstä on alle 12-vuotiaita. Liminka on Suomen kekseliäin, mutta ehkäpä myös lapsellisin kunta! Työmaata kasvatuksen ammattilaisille siis riittää. Arjen helppous, pian raiteita halkova lähijuna, erinomaiset liikenneyhteydet, upeat harrastusmahdollisuudet, luonnonläheisyys sekä mutkattomasti pelaavat tonttimarkkinat lisäävät nyt ja jatkossa imua Liminkaan.

Mutta kuten rekrytoinnin haastetta pohtineessa moniammatillisessa ideointitiimissä todettiin, eivät pelkät poppaskonstit opettajien, ohjaajien ja hoitajien houkuttelemiseksi tietenkään riitä. Tarvitaan asianmukainen palkka, osaava ja rento työyhteisö, jossa on avoin työskentelyilmapiiri.

Tämä pitää sisällään sallivat tiimit, joissa jokainen saa tehdä työtä omalla tavallaan ja pääsee loistamaan omien vahvuuksiensa kautta. Nykyaikaiset toimintapuitteet, kouluttautumismahdollisuudet sekä kilpailukykyiset henkilöstöedut takaavat työntekijöille tärkeimmät syyt juurtua varhaiskasvatuksen ammattilaisiksi Liminkaan.

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Yksikään perhe ei tule toimeen ilman päiväkotien ja eskareiden kasvatuskumppaneita, mutta tämä pitää muistaa sanoa myös ääneen. Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien arvostuksen lisääminen on Limingassa nyt sydämen asia ja kunniatehtävä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkodin johtajat, työssäoppijat, viestintäasiantuntija, ammattiliittojen edustus – kokoonnuttiin moniammattillisella tiimillä pohtimaan ratkaisua. Kampanjaa varten ensiarvoisen tärkeä taustatieto ja sisällöllinen kärki saatiin yhteisten kokoontumisten myötä.

Tavoiteltu muutos

Tehdä varhaiskasvatuksen avoimet työpaikat houkutteleviksi ja innostaa korkeakouluopiskelijoita hakeutumaan Liminkaan töihin tai työssäoppimiseen. Lisätä alan arvostusta, ammattiylpeyttä sekä tarjota tietoa asiakasperheisiin päiväkodeissa tehtävästä monipuolisesta työstä. 

Liitteet
Muutoksen mittaaminen

Kampanjan tavoittavuutta voidaan mitata hakijamäärällä. Jo ensimmäisten kampanjaviikkojen aikana myös pitkään avoinna olleisiin tehtäviin tuli hakemuksia. Somessa kampanja on tavoittanut eri kohderyhmät todella hyvin. Erityisesti My Day -videoista on tykätty ja varhaiskasvatuspäivänä pidetty rekryilta saavutti suuren suosion.

Liitteet
Toteutussuunnitelma

Rekrykampanjassa lisättiin alan tunnettuutta ja vetovoimaa videoin, henkilökuvin ja rekryilmoituksin. Poppaskonsteja-kampanjalle luotiin myös oma sivusto, johon materiaali koottiin. Rekryilta toteutettiin hybridimallisena, johon alasta kiinnostuneet sekä jo varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät saivat osallistua joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Kysymyksiä oli myös mahdollisuus lähettää ennakkoon. Kampanjaa toteutettiin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, mutta myös päiväkodeissa, joissa Poppaskonsteja-julisteita tulostettiin yhteisiin tiloihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kampanjaa varten kohderyhmäajattelua pohdittiin viestintätiimissä. Osa kampanjamateriaalista suunnattiin opiskelijoille, osa lyhyempiä sijaisuuksia hakeville, osa niille, jotka toimivat jo alalla. Kohderyhminä olivat myös asiakasperheet ja kaikki kuntalaiset – sisältöä luotiin kattavasti näillekin ryhmille. Asiakkaita ja kuntalaisia osallistettiin muun muassa somessa kommentointipyynnöillä.

Ratkaisun perusidea **

Luotiin varhaiskasvatukseen soveltuva rekrykampanjamalli, jonka taustalla varhaiskasvatuksessa tapahtuneet muutokset ja niiden tuomat haasteet.

Kampanjamallia ja sen toteutustapoja voidaan hyödyntää soveltaen myös jatkossa Limingan kunnassa muiden rekrytointien kohdalla. 

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Viestintäsuunnitelma, johdon tuki, yhdessä osallistaen tekeminen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pienestäkin ideasta voi syntyä suurta ja hauskaa. Kannattaa uskaltaa hullutella, vaikka rohkeat ideat yritetään joskus tyrmätä. Kritiikki ja vastustus jalostavat parhaimmillaan kampanjaidean ydintä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kiinnostus kampanjaa kohtaan on ollut suurta ja hakemuksia on tullut runsaasti. Kannustusta on tullut varhaiskasvatusjohtajalle yli kuntarajojen. Työntekijät ovat osallistuneet kampanjaan innokkaasti.