Vantaa–Kerava-sote - asukkaan asialla: Yhteydenottopyyntö

Vantaan poliisivankilaan päihtymystilan vuoksi päätyneille asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta jättää Vantaan päihdepalveluihin nimetön yhteydenottopyyntö. Vantaan päihdepalveluista otetaan yhteyttä seuraavien arkipäivien aikana asiakkaan toivomalla tavalla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmään kuuluvat Vantaan poliisivankilaan päihtymystilan vuoksi päätyvät asiakkaat. 

Ideointi

Ideointi toteutettiin osana Päihtyneen ohjaus poliisin toimesta-työryhmää, jossa kartoitettiin Vantaan alueen palveluja päihtyneille asiakkaille ja lähdettiin kartoittamaan kehittämiskohteita erityisesti poliisin kanssa tehtävän yhteistyön kannalta. Työryhmään kuului kunnan ja poliisin edustusta sekä KAP-Vantaa -kokemusasiantuntijapankin kokemusasiantuntijoita. Asiakasnäkökulmaa nostettiin esille käyttämällä ideat Vantaan A-killan asiakkailla kommentoitavana. 

Idean valinta

Päädyimme suunnittelemaan yhteydenottopyyntöä poliisivankilan asiakkaille, koska usein poliisivankilassa, eli tuttavallisemmin putkassa, vietetyn yön jälkeen voi olla oikea hetki sille, että osa asiakkaista olisi valmis ottamaan apua vastaan päihteiden käyttöönsä liittyen. Lisäksi päihdepalveluihin hakeutumisen kynnys on usein korkea, joten uusien väylien löytäminen palveluihin hakeutumiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää. 

Ratkaisun testaaminen

Yhteydenottopyyntö-toimintamallia pilotoidaan 6-10/2021 välisenä aikana Vantaalla.  

Kokeilun tavoitteet

Tavoitteena on madaltaa kynnystä päihdepalveluihin hakeutumiseen. 

Ratkaisun perusidea **

Perusideana on, että jokaiselle poliisivankilaan päihtymystilan vuoksi päätyneelle asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta jättää nimetön yhteydenottopyyntö Vantaan päihdepalveluihin. Yhteydenottopyyntö perustuu aina vapaaehtoisuuteen eikä siitä synny asiakkuutta päihdepalveluihin, ellei niin erikseen asiakkaan kanssa sovita. Poliisivankilan henkilökunta toimittaa yhteydenottopyynnön päihdepalveluihin salattuna sähköpostina. 

Seuraavien arkipäivien aikana Vantaan päihdepalveluista ollaan yhteydessä asiakkaaseen hänen toivomallaan tavalla. Yhteydenotto voidaan toteuttaa puheluna, tekstiviestinä tai sähköpostina. Yhteydenottovasta riippuen asiakkaalle tarjotaan keskustelua, tukea, palveluista tiedottamista ja niihin ohjaamista. Yhteydenottoja voi olla noin 1-3, ja niiden aikana on tarkoitus auttaa asiakasta päihteisiin liittyvissä huolissa ja ohjata tarvittaviin palveluihin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pilotointi on vielä kesken, mutta toimintamalli voisi soveltua myös muidenkin toimijoiden väliseen asiakasohjaukseen.