Yhdistysverkostojen puheenjohtajakoulutus syntyi Järjestö 2.0- ja Meidän Häme-hankkeen aikana vuonna 2020. Riihimäen seudulla huomattiin, että Järjestösiltaa johtamaan tarvittiin kolme vetäjiä sekä julkiselta että järjestöpuolelta moniäänisyyden ylläpitämiseksi verkostossa.

Toimintaympäristö **

Verkostot ovat tulevaisuutta, joskus ne ovat muodollisia joskus epämuodollisia, joskus tavoitteellisia joskus löyhiä tavoitteissa. Yhdistysverkoston puheenjohtajien koulutus esittelee verkostomaailman aktiivisena vaikuttamisena yhteiskuntaan, järjestöyhteistyöhön ja osallisuuden kehittämiseen yksilö- ja ryhmätasolla julkisella sektorilla ja järjestöissä.. Ympäristö muuttuu ja järjestöt sen mukana.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat yhdistysverkostoja perustavat, entisiä jatkavat uudet toimijat ja vanhat pitkään töitä tehneet yhdistysverkostotoimijat sekä julkisella että järjestöpuolella.

Ratkaisun perusidea **

Verkostopuheenjohtajien koulutuksessa puheenjohtajat saavat perehdytystä Riihimäen seudun esimerkeillä höystettyinä käytännön järjestöyhteistyön verkoston pyörittämisessä, arvojen jalkauttamisessa, fasilitoinnissa ja verkostojohtamisessa. Myös toiminnan joustavuus tulee varsin pian ilmi. Tämäkin koulutus voi olla vanhanaikainen muutaman vuoden päästä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhdistysverkosto siirtyi Riihimäen seudulla Meidän Häme-hankkeelta kolmelle puheenjohtajalle eri tahoilta kolmen koulutusiltapäivän tuntien merkeissä. Eli edellinen puheenjohtaja tai joku muu kouluttaja voi tämän tehdä. Merkittävää on varata riittävästi aikaa vapaalle keskustelulle. Se herättää yhteisiä tavoitteita, unelmia ja ajatuksia ja nostaa ne siivilleen. Silloin fasilitoija on onnistunut kun tulevat uudet yhdistysverkoston puheenjohtajat eivät enää tarvitse häntä vaan jatkavat itse toimintaa ja kokevat olevansa valmiita siihen mutta helposti siinä menee 3 x 2 tuntia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tarvitaan kouluttaja, etäyhteys, sovittu aika. Koulutukseen on hyvä perehtyä etukäteen ja suunnitella kulku.

 Joskus tulee muutoksia esim. aikatauluihin mutta se on hyvin inhilillistä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tavoitteena on saada uudet yhdistysverkoston puheenjohtajat ohjaamaan ja fasilitoimaan itsenäisesti verkostoa. Toiminta on onnistunut jonkin verran jos toiminta jatkaa vuoden, ihan hyvin jos kaksi vuotta ja kiitettävästi jos yli kolme vuotta. Myös se että toiminta muuttuu ja liittyy toiseen yhdistysverkostotoimintaan on usein hyvä nähdä onnistumisena. Ei muutosta voi välttämättä hallita. Muutoksella on oma sielunelämänsä. Voimme vain ihmetellä mitä kaikkea ihmiset saavat yhdessä aikaan ja miten hienoa porukkaa yhdistysverkoston toimijoissa usein on!