Aivoriihi

Mistä työkalussa on kyse?

Aivoriihi on luovan ongelmanratkaisun menetelmä, jonka tavoitteena on kehittää suuri määrä luovia ideoita turvallisessa ympäristössä siten, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat. Aivoriihen periaatteena on, että määrä tuottaa laatua. Mitä enemmän ideoita on, sitä todennäköisempää on, että joukossa on myös hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita.

Mihin työkalua käytetään?

Aivoriiheä käytetään suuren ideamäärän tuottamiseen ja kaikien ryhmän jäsenten osallistamiseen.

Miten työkalua käytetään?

Menetelmään tutustuminen
Aivoriihellä on vetäjä ja noin 5 - 12 hengen ryhmä, joka ideoi. Ensiksi osallistujille esitellään ideoinnin kohteena oleva aihe ja kerrotaan aivoriihen perussäännöt. Mikäli osallistujat ovat aloittelijoita eli eivät ole ennen aivoriiheen osallistuneet, voidaan alussa toteuttaa nopea ”harjoittelukierros”. Se on nopeutettu versio (esim. 10 min) aivoriihestä.

Ongelman asettaminen ja rajaaminen
Sitten määritellään ratkaistava ongelma ja rajataan se. Toisin sanoen ryhmälle/tarvittaessa pienryhmille annetaan tehtävä ratkaistavaksi.

Ideointivaihe
Ryhmässä jokainen ideoi omia ajatuksiaan esimerkiksi kirjaamalla niitä ylös paperille, fläpille tai tietokoneelle. Ideoida voidaan myös esimerkiksi istumisjärjestyksessä, jolloin kaikki pääsevät sanomaan mielipiteensä. Jos jollain ei ole ideaa vuorollaan, hän sanoo "ohi". Vetäjä kirjaa kaikki ideat taululle ja huolehtii, että kukaan ei vielä arvioi ideoita, vaan ideoiden arviointi ja luokittelu hoidetaan myöhemmin. Kaikki ideat kirjataan, koska niitä pidetään arvokkaina. Tarralappujen käyttäminen auttaa ideoiden jatkokäsittelyä, esimerkiksi ryhmittelyä.

Arviointivaihe
Aivoriihen tarkoitus on nostaa esiin erilaisia jopa hyvinkin erikoisia ideoita, joten ryhmän vetäjän tulee kannustaa vapaaseen ideointiin ja kannustaa parantelemaan muiden ideoita ja yhdistelemään ideoita, niitä kuitenkaan arvostelematta. Lennokkaat ja villit ideat ovat tervetulleita, ja auttavat ryhmää irtaantumaan totutuista ratkaisusta ja ajattelumalleista. Tätä tyypillisesti tarvitaan, jotta löydetään mahdollisimman hyvä ratkaisu. Huumori rentouttaa tunnelmaa.

Valintavaihe
Kritiikkivaihe tulee varsinaisen aivoriihen jälkeen, eli vetäjän tulee muistuttaa avoimen ja luovan ilmapiirin ylläpidon merkityksestä. Sen jälkeen kun ideoita on kerätty, niitä voidaan niputtaa yhteen ja esimerkiksi äänestää ryhmän mielestä parhaimmat ideat. Osallistujat tarkastelevat ideoita kriittisesti ja arvioivat niitä. Arviointi voidaan tehdä äänestämällä siten, että jokainen käy vuorollaan merkitsemässä mielestänsä parhaan tai parhaimpien ideoiden viereen plus -merkin. Lopuksi valitaan parhaat ideat arvioiden perusteella (esim. plus -merkkien määrällä).
 

Vinkkejä

Huolehdi, että sääntöjä noudatetaan. Sopikaa ne yhdessä heti alussa ja huolehdi, että aivoriihen perusperiaatteita noudetaan ja puutu tarvittaessa niiden rikkomiseen.

Muista rohkaista myös niitä hiljaisempia osallistujia. Hiljaisemmat osallistujat voivat tarvita pientä rohkaisua osallistumiseen, joten kannattaa seurata osallistujien aktiivisuutta ja rohkaista heitä. Reagoi myös tarvittaessa liian äänekkäisiin tai dominoiviin osallistujiin. 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuutena menetelmässä on ideoiden runsaus ja se, että toisten ideoinnin pohjalta voi syntyä uusia ideoita ja opitaan uusia tapoja lähestyä tarkasteltavaa asiaa.

Kesto

20-30 minuuttia

Kuinka monta osallistujaa

5-12 osallistujaa

Mitä tarvitaan

Post-it-lappuja, fläppitaulu ja tusseja.