Arviointimittari

Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Mistä työkalussa on kyse?

Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu. 

Mihin työkalua käytetään?

Innokylän arviointimittarin avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Miten työkalua käytetään?

Työkalun avulla arvioit kehittämistoiminnan keskeisiä sisältöjä. Voit tulostaa mittarin ja kirjoittaa kunkin kohdan alle perusteluja tai huomioita. Voit myös käyttää mittaria tarkistuslistana kehittämistyön eri vaiheissa: ”olenhan muistanut huomioida kaikki näkökulmat”. 

Huomioi myös, että uusien ratkaisujen kehittäminen ei ole yksisuuntainen prosessi, jossa edetään tietyn kaavan mukaan ja jossa siirrytään seuraavaan vaiheeseen edellisen valmistuttua. Kaikki palaset voivat muuttua kunnes kehittäminen on päättynyt. Muutos yhdessä sisällössä voi merkitä muutoksia muissa sisällöissä. Esimerkiksi jonkin palvelun kehittämisessä voidaan ottaa uusi suunta siten, että tarpeet ja tavoitteet joudutaan määrittelemään uudelleen. Voit esimerkiksi aikatauluttaa mittarin käytön osaksi kehittämisen vuosikelloa.

Vinkkejä

Työkalu toimii liikennevalomallina: jos saat kriteeristä punaisen valon, on sinun syytä pysähtyä miettimään kyseistä kohtaa. Keltainen valo kehottaa kiinnittämään asiaan huomiota. Vihreällä valolla voit jatkaa eteenpäin. Väreistä saat myös suuntaa, mihin sinun tulisi kehittämistyössäsi pyrkiä: vihreä valo kertoo ideaalitilanteesta.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Jäsentää hankeprosessin arviointia ja ohjaa tarvittaessa prosessia oikeaan suuntaan.

Kesto

Parhaimman hyödyn saat työkalusta, kun käytät sitä heti kehittämisen alusta alkaen. Voit hyödyntää mittaria useamman kerran kehittämisprosessin aikana ja kehittämisen päätyttyä.

Kuinka monta osallistujaa

Arviointimittaria voit hyödyntää yksin tai koko kehittäjäryhmän kanssa.

Mitä tarvitaan

Tulostettava arviointimittari (ks. liite alla).

Kuva
Esimerkki arviointimittarin liikennevaloista