Business Model Canvas

Kuva whiteboard taululla olevasta työpohjasta

Mistä työkalussa on kyse?

Business model canvas on palvelukehityksen, uuden liiketoiminnan kehittämisen ja arvioinnin, liiketoiminnan visualisoinnin ja liiketoiminnan uudistamisen väline.

Mihin työkalua käytetään?

Business Model Canvas käytetään liiketoimintamallin tai ansaintalogiikan suunnittelemiseen. Business Model Canvas antaa suunnittelulle viitekehyksen ja rakenteen, jonka avulla liiketoimintaa voidaan konseptoida olemassa olevien uusien palveluiden tai hyödykkeiden ympärille.

Miten työkalua käytetään?

Ota itsellesi tyhjä paperi ja piirrä siihen Business Model Canvas tai tulosta suunnittelupohja. Kirjaa sen jälkeen arkille jokaiseen ruutuun mikä olisi itsesi, toimintasi, palvelusi tai yrityksesi kannalta paras ratkaisu. Kirjaa jokaiseen ruutuun ihannetilanne. Aloita asiakkaasta ja etene sen jälkeen ruutu kerrallaan vasemmalle. Business Model Canvas koostuu seuraavista yhdeksästä osasta:

Cost Structure = Kustannusrakenne
Mistä toiminnoista syntyvät keskeisimmät kustannukset palvelussa/toiminnassa?

Key Partners = yhteistyökumppanit
Keitä tarvitsemme yhteistyökumppaniksemme saavuttaaksemme palvelulupauksen? Ketkä heistä ovat keskeisimpiä?

Key Activities = Kriittiset tehtävät
Mitä tehtäviä ja toimintoja on tehtävä, jotta voimme lunastaa asiakkaallemme antamamme palvelulupauksen?

Key Resources = Kriittiset resurssit
Mitä resursseja on oltava käytössä, jotta voimme lunastaa asiakkaallemme antamamme palvelulupauksen?

Revenue Streams = Kassavirta
Miten palvelumme hinnoitellaan? Mistä saamme taloudellisia resursseja toiminnallemme?

Customer Relationship = Asiakassuhteet
Miten hoidamme asiakassuhteitamme?

Channels = Markkinointi, myynti ja toimitus
Miten asiakkaamme saavat tiedon palvelustamme? Miten saamme uusia asiakkaita?

Value Proposition = Arvolupaus ( tai arvotarjous)
Mitä hyötyä asiakkaamme saa palvelustamme/ toiminnastamme

Customer Segment = Asiakassegmentti
Keitä asiakkaamme ovat?

Vinkkejä

Business Model Canvasista on tehty myös edelleen jalostettu versio Service Logic Business Model Canvas, jossa oman toiminnan lisäksi korostuu asiakasnäkökulma. Business Model Canvasia voi käyttää rinnan Value Proposition Canvasin kanssa. Asiakkaan arvojen ymmärtämistä auttaa empatiakartan tekeminen.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Yksinkertainen ja visuaalinen työkalu. Helposta lähestyttävyydestä huolimatta Business Model Canvas ei päästä laatijaansa helpolla, vaan oikein käytettynä vaatii tekijältään ajattelua.

Kesto

1-2 tuntia

Kuinka monta osallistujaa

2-6 osallistujaa

Mitä tarvitaan

Työkalupohja, tusseja