EFQM laatupalkintomalli

Mistä työkalussa on kyse?

Euroopan laatupalkintomalli on organisaation johtamisen, arvioinnin ja kehittämisen väline. EFQM-malli  tukee organisaatioita muutoksen johtamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. 

Mihin työkalua käytetään?

EFQM-mallin avulla voidaan arvioida koko organisaation tai sen osan toimintaa, ja sitä voidaan käyttää kehitystä ohjaavana järjestelmänä. Mallin perusajatuksena on ollut luoda tehokas työkalu nykyisen toiminnan mittaamiseen, parantamiseen ja seurantaan sekä kehittämiskohteiden löytämiseen ja kehittymisen seurantaan.

Miten työkalua käytetään?

Tavoitteena toiminnan jatkuva parantaminen
Organisaatio määrittelee osana strategista suunnittelua ne tulokset, jotka se haluaa saavuttaa. Tulosten saavuttamiseksi organisaation tulee suunnitella ja kehittää yhdenmukaiset ja järkevät toimintatavat. Näitä toimintatapoja tulee puolestaan soveltaa käytäntöön järjestelmällisesti. Toimintatapoja ja niiden soveltamista arvioidaan ja parannetaan jatkuvasti.

Mallin sisältö
EFQM -malli perustuu viiteen toimintatapoja (johtajuus, henkilöstö, toimintaperiaatteet ja strategia, kumppanuudet ja resurssit, prosessit) ja neljään tuloksia (henkilöstö, asiakas, yhteiskunnalliset, suorituskyky) kuvaavaan arviointialueeseen.

Toimintatapojen arviointi (johtajuus, henkilöstö, toimintaperiaatteet ja strategia)
Toimintatapojen arvioinnissa keskitytään kysymyksiin: mitä tehdään ja millä tavalla. Lopuissa neljässä keskitytään tulosten arvioimiseen: osoittavatko tulokset myönteistä kehitystä ja hyvää suorituskykyä, ovatko tulokset hyviä muihin verrattuna, ovatko tulokset seurausta toimintatavoista ja miten kattavia tulokset ovat.

Vinkkejä

www.oph.fi

www.laatukeskus.fi

www.efqm.org/

Kesto

Menetelmä voi olla jatkuvassa käytössä toiminnan kehittämisen tukena tai toiminnan arvioinnin tilanteessa. Kesto riippuu prosessista.

Kuinka monta osallistujaa?

Soveltuu parhaiten suurehkoille organisaatioille

Mitä tarvitaan?

Edellyttää tutustumista menetelmäkuvaukseen ja -oppaaseen ja perusasioiden hallintaa.