Empatiakävely

Mistä työkalussa on kyse?

Empatiakävelymenetelmän avulla voidaan asettua helposti käyttäjien asemaan ja hankkia nopeasti tietoa tämän käyttäjäryhmän tarpeista.

Mihin työkalua käytetään?

Empatiakävely on yksi empaattisen muotoilun menetelmä. Empaattisen muotoilun menetelmät perustuvat havainnointiin, joka tapahtuu asiakkaan tai käyttäjän omassa ympäristössä osana normaaleja arkipäivän rutiineja. 

Miten työkalua käytetään?

Käyttäjien asemaan voidaan asettua erilaisten empatiatyövälineiden avulla. Tällaisia välineitä voi olla esimerkiksi näköä huonontavat lasit, käsien toimintakykyä rajoittavat siteet tai vauva-nukkea rintarepussa. Empatiavälineitä voidaan käyttää ryhmissä ja jakaa erilaisiin ryhmässä suoritettaviin tehtäviin. Tehtäviä voi olla esimerkiksi vauvan kanssa ostoksilla käynti, kahvilla käynti sidottujen käsien kanssa tai huononäköisen kävely kirjastoon. Yksi ryhmän jäsenistä valjastetaan käyttämään jotain empatiavälinettä. Sen jälkeen koko ryhmä lähtee suorittamaan tehtävää. Koko ryhmä havainnoi tilannetta. 

Vinkkejä

Ryhmäläiset voivat myös vaihtaa empatiavälineen käyttäjää.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Empaattinen muotoilun menetelmät ovat edullisia tapoja tunnistaa asiakastarpeita.

Kesto

Riippuu suoritettavasta tehtävästä.

Kuinka monta osallistujaa

Yksin tai ryhmissä.

Mitä tarvitaan

Erilaisia empatiavälineitä.