Ideointipuu (brainstorming tree)

Mistä työkalussa on kyse?

Ideointipuun avulla voit innovointiprosessin alussa kirjata ylös yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa heidän tarpeitaan ja elämänarvojaan. Puun muotoon laadittu kartta visualisoi palvelujen käyttäjien näkymättömät tarpeet, lisää ymmärrystä ja empaattista lähestymistä sekä auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta kehittämisprosessin alussa.

Mihin työkalua käytetään?

Kevyen ideoinnin ja näkökulmien esilletuomisen väline. Ideointipuu auttaa löytämään uusia ideoita, näkökulmia ja ajatuksia. Samalla ideointipuu visualisoi kehittettävän aiheen.

Miten työkalua käytetään?

Ideointipuu auttaa hahmottamaan erilaisia näkökulmia ideoinnin aikana ja tuottaa nopeasti kokonaiskuvan kehittämisen kohteesta. Ideointipuu toimii myös keskustelun herättäjänä.

Vinkkejä

Ideointipuu toimii parhaiten,  kun myös ideointi tehdään puun muotoon. Puuhun voi laittaa useamman oksan, joten samalla voi ideoida eri aiheita tai samaa aihetta eri näkökulmista. Jokainen osallistuja kirjoittaa ideansa lapulle ja laittaa sen samalla oksalle, jolle se hänen mielestään kuuluu.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Ideointipuu on nopea, helppo ja selkeä tapa kerätä ideoita, samalla se on leikkisä ja visuaalinen. Ideointipuu paljastaa ryhmän osaamisen. Se hahmottaa kokonaisuutta ja herättää keskustelua. Työkalua voidaan käyttää lähes kaikessa ideoinnissa. Heikkouksena on se, että asian pohtiminen jää usein varsin pinnalliselle tasolle. Näkökulmat tai kysymykset voivat myös rajata ajattelua. Myös vetäytyvien tai hiljaisten ihmisten osallistuminen on haastavaa.    

Kesto

Kohtalaisen nopea, noin 20-40 minuuttia

Kuinka monta osallistujaa

2-5 osallistujaa. Toimii myös isommalla ryhmällä.

Mitä tarvitaan

Paperi ja tussit