Itsearviointi toiminnan kehittämisen välineenä

Mistä työkalussa on kyse?

Itsearviointi on väline organisaatioiden toiminnan ja yksittäisten työntekijöiden tekemän työn kehittämiseen sekä suunnitteluun. 

Mihin työkalua käytetään?

Itsearvioinnilla tarkoitetaan organisaation itse, omana toimintanaan, toteuttamaa arviointia, jonka avulla saadaan selville toimijoiden näkemykset mm. toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista, tärkeinä pidetyistä asioista, toiminnan vahvuuksista sekä aikaansaaduista tuloksista ja kehityksestä.

Miten työkalua käytetään?

 1. Itsearviointisuunnitelma
  Tee itsearviointisuunnitelma, sitouta henkilöstö mukaan!
 2. Valitse itsearviointimalli
  Valitse toiminnan luonnetta ja tarpeita vastaava itsearviointimalli, ja muokkaa sitä tarvittaessa.
 3. Hyödynnä tietoa
  Itsearviointi on väline oman kehittämiseen. Hyödynnä tietoa myös vuosi-/toimintakertomuksissa sekä raportoinnissa rahoittajalle.
 4. Tee säännöllisesti
  Tee itsearviointia säännöllisesti. Kyse on arkisesta asiasta.
 5. Ole kriittinen
  Itsearviointi edellyttää osallistujilta kykyä asettaa oma toiminta kriittisen tarkastelun kohteeksi.
 6. Valitse muutamia kehittämiskohteita
  Itsearviointi päättyy johtopäätösten tekemiseen ja kehittämiskohteiden valintaan. Valitkaa korkeintaan 2-3 kehittämiskohdetta seuraavalle tarkastelukaudelle ja tehkää suunnitelma niiden toteuttamiseksi.
 7. Ole avoin kaikille vaihtoehdoille
  Itsearvioinnin tulos voi olla sekin, että toiminnan todetaan sujuvan järjestön tarpeisiin nähden riittävän hyvin, jolloin laajamittaista kehittämistyötä ei edes tarvita, vaan voimavarat kannattaa käyttää johonkin muuhun.
 8. Dokumentoi
  Itservioinnin tulokset ja johtopäätökset tulee dokumentoida.
 9. Vie kehittämistyötä aktiivisesti eteenpäin
  Esimiehet/toiminnasta vastuussa olevat henkilöt (esimerkiksi projektipäälliköt) vastaavat siitä, että yhteisesti sovittuihin kehittämiskohteisiin tartutaan konkreettisten toimenpiteiden avulla.
 10. Pohtikaa arviointiprosessia yhdessä
  Pohtikaa Itsearvioinnin jälkeen, tuottiko arviointi toiminnan kehittämisen kannalta oleellista tietoa. Miten itsearvionnin toteutustapaa ja sisältöjä tulisi kenties kehittää?
 11. Keskustele ja kehitä
  Oleellista on, että itsearviointien tuloksista keskustellaan avoimesti, tuloksia käsitellään toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, ja että toimintaa kehitetään esille nousseiden havaintojen pohjalta. Useimmiten tulosten avoin käsittely lisää sekä työntekijöiden että yhteistyökumppaneiden sitoutumista toiminnan kehittämiseen, samalla kun yhteinen näkemys toiminnan tavoitteista ja kehittämisen suunnasta kasvaa.
   

Vinkkejä

Lisä tietoa itsearvioinnista löytyy Stean julkaisemasta Itsearviointioppaasta (linkki oppaaseen).

Oppaassa on kuvattu erilaisia malleja itsearvioinnin toteuttamiseksi. Mikäli organisaatiolla on jo käytössä toimiva itsearviointimalli, on suositeltavaa hyödyntää sitä myös jatkossa. Voit myös soveltaa oppaassa esitettyjä eri malleja vastaamaan organisaationne toiminnan luonnetta ja tarpeita. Tärkeintä on, että itsearviointi tuottaa tietoa toimintojen kehittämiseksi.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Itsearviointi tuottaa tietoa työntekijöiden näkökulmasta. Parhaimmillaan itsearviointi on helppoa, yksinkertaista ja palkitsevaa.

Kesto

Säännöllisesti.

Kuinka monta osallistujaa

Organisaation työntekijät.

Mitä tarvitaan

Mallia/työkalu itsearvioinnin toteuttamiseksi