Kehityskompassi

Mistä työkalussa on kyse?

Kehityskompassi on käyttäjäkeskeisen kehittämisen fokusoinnin työkalu. Kehityskompassi-työkalu ohjaa kehitystyön rajalliset resurssit tärkeimpiin kohteisiin, edistää parhaita käytänteitä, auttaa välttämään sudenkuopat sekä luo kehitystiimille yhteisen kielen ja tarjoaa kehitystiimille ja johdolle visuaalisen, yhteisen näkemyksen kehitysprojektin tilasta.

Mihin työkalua käytetään?

Kehityskompassi on työkalu sosiaali- ja terveysalan kehitystyön ohjaamiseen. Se tiivistää kehitystyön avainteemat seitsemän otsikon alle. Keskittymällä näihin osa-alueisiin kehitystiimi voi varmistaa, että he priorisoivat työssään oikeita asioita ja välttävät kehityksen tyypilliset sudenkuopat. Kehityskompassi on kehitetty sote-kehittäjille. Kehityskompassi on suunniteltu yhdessä sote-alan ammattilaisten kanssa ja se palvelee kaikkia alan kehittäjiä. Se on erityisen hyödyllinen yksittäisen kehitysprojektin vetäjälle sekä kehityspäälliköille ja -johtajille, jotka hallinnoivat useita kehitysprojekteja. Kehityskompassi tukee käyttäjäkeskeistä palvelukehitystä. Tämä näkökulma soveltuu monille organisaatioille ja erilaisten palveluiden kehittämiseen. Kehityskompassi sopii niin kunnille, maakunnille, sairaaloille kuin sairaanhoitopiireillekin, ja toisaalta sekä digitaalisten että analogisten palveluiden kehittämiseen. 

Miten työkalua käytetään?

Kehityskompassi auttaa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluita kehittäviä ammattilaisia muodostamaan kokonaiskuvan kehitysprojektistaan. Se ohjaa kehittäjien huomion kehitystyön seitsemään keskeisimpään teemaan:

  1. Ymmärrä käyttäjiäsi.

  2. Tutki palvelukenttää

  3. Rakenna kehitystiimi

  4. Aseta tavoitteet

  5. Varmista sitoutuminen

  6. Tue käyttöönottoa

  7. Jatka palvelukehitystä

Kehityskompassi on tarkoitettu sekä projektin arjen että projektin kokonaisuuden ohjaamiseen. Arjen ohjaamiseksi voitte käyttää Kehityskompassia esimerkiksi viikoittaisen tai kuukausittaisen tapaamisenne yhteydessä. Käyttäkää Kehityskompassia keskustelunne ja työnne ohjaamisen tukena: tarkastelkaa, mitä osa-alueita olette edistäneet, mitkä laahaavat perässä, ja mihin teidän olisi tärkeintä keskittyä seuraavaksi.

Kehitystyössä monet asiat ovat epäselviä ja ymmärryksessä on aukkoja, ja niistä on tärkeä puhua avoimesti. Kun ymmärryksen aukot ja epävarmuudet sanoittaa ja kirjaa ylös, ne voidaan kehitystyössä ratkaista. Tätä keskustelua on helpointa käydä kasvokkain esimerkiksi puolikaaressa Kehityskompassin ympärillä. Kun pääteemat on tunnistettu, kehitystiimi voi ohjata projektin työvirtoja tarkemmalla projektinhallinnan työkalulla kuten Kanban-taululla. Arjen tukemisen ohella Kehityskompassi on luotu projektin kokonaisuuden ohjaamiseen läpi kehitystyön.

Voit ladata työkalun ja oppaan täältä (kuntaliitto.fi).

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

+ Priorisoi kehitystä. Ohjaa kehitystyön rajalliset resurssit tärkeimpiin kohteisiin.
+ Edistä parhaita käytänteitä. Hyödyntäkää kehitystyössä alan toimiviksi todettuja käytäntöjä.
+ Vältä sudenkuopat. Ohita kehitystyön tyypillisimmät haasteet.
+ Luo yhteinen kieli. Mahdollista kehitystiimille yhteiset käsitteet.
+ Muodosta jaettu visio. Tarjoa kehitystiimille ja johdolle visuaalinen, yhteinen näkemys kehitysprojektin tilasta.

Kesto

Koko projektin ajan

Kuinka monta osallistujaa

Kehitystiimi

Mitä tarvitaan

Kehityskompassi on suunniteltu ensisijaisesti fyysisenä huoneentauluna käytettäväksi: tulosta Kehityskompassi mielellään A3 tai A2 kokoisena ja kiinnitä se pysyvästi kehitystiimin työtilan seinälle. Voit myös laminoida kehityskompassin, jolloin voit merkitä siihen projektin nykytilan valkotaulutussilla ja päivittää sitä työn edetessä.