Kumuloituva ryhmä

Mistä työkalussa on kyse?

Kumuloituva ryhmä on nimensä mukaan kumuloituva eli kasvava ja kasaantuva pienryhmätyöskentelymenetelmä. Menetelmä tukee keskustelua, ideointia, arviointia, vertailua ja yhteistyötä ja soveltuu sekä pienten että suurien ryhmien käyttöön. Menetelmä tunnetaan myös nimellä Lumipallo-menetelmä. 

Mihin työkalua käytetään?

Kumuloituva ryhmä soveltuu ongelman ratkaisuun, vastauksien löytämiseen sekä yhteisen näkemyksen löytämiseen. Työskentelytapa edesauttaa vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välillä ja edistää oppimista toisilta ryhmiltä. Sillä pyritään nopeuttamaan ja varmistamaan ideointia poistamalla henkisiä ja sosiaalisia esteitä. Työkalun avulla saadaan aikaan uusia ideoita ja sitoutetaan ryhmän jäsenet toteuttamaan itse valitsemansa ratkaisut.

Miten työkalua käytetään?

Menetelmässä osallistujille annetaan tehtävä, jonka he ensin nopeasti tekevät yksilösuoritteena. Tämän jälkeen he muodostavat pareja ja jalostavat kunkin tuotokset parin yhteiseksi tuotokseksi. Parit yhdistetään tämän jälkeen yhä suuremmiksi ryhmiksi. Menetelmä voidaan lopettaa missä vaiheessa tahansa, jolloin ryhmät tyypillisesti esittelevät saavutuksensa kaikille.

Vinkkejä

Käsiteltävästä aiheesta on hyvä muodostaa kysymys, joka koostuu ristiriitaisista näkökulmista, vaatii ratkaisujen tekemistä tai pääkohtien määrittämistä. Apuna voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää lähdemateriaalia. Hyvin suurissa ryhmissä kumuloituvan ryhmän vaiheita tulee niin monta, ettei menetelmää välttämättä ole enää mielekästä käyttää. Pohdinta- ja keskusteluaikaa voidaan kuitenkin rajoittaa, jolloin useampi välivaihe mahtuu mukaan. 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuutena menetelmässä on nopeus saada kasaan yhteensovitettuja tai jopa yhteinen näkemys jostain aiheesta. Jos aihe on kovin ristiriitainen, kuten erilaisiin perusarvoihin pohjautuvat kysymykset, on hyvin mahdollista, ettei yhteistä näkemystä synny. 

Kesto

20-30 minuuttia.

Kuinka monta osallistujaa

8-50 osallistujaa.

Mitä tarvitaan

Fläppitaulu, tusseja, (post-it-lappuja).