Kuulutko joukkoon?

Kuulutko joukkoon -hoksaustyökalu on nopea havainnollistamismenetelmä sen huomaamiseen, kuinka erilaisia ihmisiä on toimiemme kohteena.

Koulutettaessa työntekijöitä ja päättäjiä työkalu havainnollistaa nopeasti eri väestöryhmien (vähemmistöjen) näkymättömyyttä työssämme. 

Kuulutko joukkoon -hoksaustyökalu havainnollistaa sitä, että

  1. vähemmistöjä/erilaisia ihmisryhmiä, joihin itse ei kuulu, on vaikea muistaa työn kohteena sekä
  2. jos ei itse tunne kuuluvansa mihinkään vähemmistöön, voi olla vaikeaa muistaa vähemmistöjen olemassaoloa.

Toteutus

  1. Luokkatilanteessa pyydä läsnäolijoita nostamaan kätensä, jos he tuntevat kuuluvansa jostain syystä vähemmistöryhmään.
  2. Kerro, ettei syytä tarvitse kertoa.
  3. Nosta oma kätesi.
  4. Kommentoi kuinka suuri osa läsnäolijoista nosti kätensä. Todennäköisesti määrä ei ole suuri jos osallistujajoukko koostuu homogeenisestä koulutetuista työssäkäyvistä ihmisistä.

Tilanteen purku

Jos tilanne tuntuu muodostuvan jännitteiseksi, laukaise tilanne kertomalla omalta kohdaltasi jotain turvallista, kuten vaikkapa, että olet perheesi/työpaikkasi ainoa/harvinainen nainen/mies/nuori/vanha tms. 

Yleistä kokemus
Jos suuressa joukossa ihmisiä on näin vähän ”vähemmistöihin” kuuluvia ihmisiä, on heitä vaikea myös muistaa päätösten vaikutuksia arvioitaessa ja palveluiden tasapuolista kohdentumista mietittäessä.

 

Menetelmän kehittäjät: Oikeusministeriö: Corinna Tammenmaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): 
Tapani Kauppinen, Tanja Hirschovits-Gerz, Tuulia Rotko