Kuusi hattua (Six hats)

Mistä työkalussa on kyse?

Kuusi hattua on ajattelun ja keskustelun apuväline, jonka avulla on mahdollista keskittyä yhteen asiaan kerralla. Hattuja käytetään yleensä ryhmätyössä, mutta sitä voi käyttää myös yksistään. Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista.

Mihin työkalua käytetään?

Hattutekniikan avulla voidaan erotella asioita toisistaan ja keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Hattutekniikan ideana on huomion/tarkkaavaisuuden suuntaaminen eri kohteisiin eri hattua käytettäessä eli eri roolien omaksumisessa. Eri rooleissa ihmiset sanovat mielipiteensä eri asioista helpommin. Hattutekniikalla ajatusten suuntaaminen tiettyyn suuntaan on helpompaa.

Miten työkalua käytetään?

Toteutus
Hattutekniikkaa voi käyttää monella eri tavalla:

 1. Koko ryhmä käyttää saman väristä hattua yhtä aikaa (rinnakkainen ajattelu). Koko ryhmä käsittelee asiaa samasta katsontakannasta (=väri) kunnes näkökulmaa vaihdetaan. Soveltuu etenkin kokouskäyttöön, valmistellaan etukäteen
 2. Ryhmälle jaetaan eriväriset hatut. Hatut (=roolit) kiertävät ryhmässä viiden minuutin välein.
 3. Yksin, oman ajattelun selkeyttämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Hattujen värit määrittelevät osallistujan/osallistujien roolin

 • Valkoinen hattu - "ajatellaan tätä objektiivisesti"
  • Valkoinen kuvastaa faktoja ja lukuja.
  • Faktoja ovat sekä tarkistetut asiat että faktoiksi uskotut asiat, joiden alkuperä kuitenkin ilmoitetaan.
  • Mitä tietoa meillä on aiheesta? Mitä aiheeseen liittyvää tietoa tarvitsemme? Kuinka saamme tarvitsemamme informaation?
 • Punainen hattu - "Otetaan mukaan tunteet ja intuitio"
  • Punainen hattu sallii tunneperäiset argumentit ilman perusteluja ja selityksiä.
  • Minkälaisia ovat tunteemme ja tunnelmamme tästä aiheesta?
 • Musta hattu - "Pohditaan tämän asian riskejä ja heikkoja kohtia"
  • Musta hattu on varovainen, looginen, arvioiva ja asiallinen ja pyrkii kertomaan, miksi jokin ei toimi tai onnistu.
  • Negatiiviset tunteet eivät kuulu tähän hattuun.
  • Musta hattu on tärkeä, mutta liiallisesti käytettynä se voi tuhota luovan ajattelun.
  • Mitkä ovat ehdotuksen hyvät ja huonot puolet? Mitä täytyy ottaa huomioon? 
 • Keltainen hattu - "Mietitään etuja"
  • Keltaisen hatun aikana halutaan saada asiat tapahtumaan, edetään loogisesti ja käsitellään rakentavat ehdotukset ja visioidaan optimistista tulevaisuutta.
  • Mitkä ovat ehdotuksen hyödyt ja edut? Kuinka ne voidaan saavuttaa?
 • Vihreä hattu - "Kehitetään uusia ideoita, hullutellaan"
  • Vihreällä hatulla liioitellaan ja unohdetaan perinteinen ajattelu.
  • Voidaan käyttää huumoria ja villiä ajatustenjuoksua.
  • Muistuttaa hieman aivoriiheä.
  • Onko olemassa muita ideoita tai vaihtoehtoja? Voisimmeko tehdä tämän asian toisin? Voisiko asiaan olla toisenlainenkin selitys?
 • Sininen hattu - "Pohditaanpa hiukan miten olemme tässä asiassa edenneet ja miten pääsemme haluttuun lopputulokseen"
  • Sininen hattu tarkkailee ja ajattelee keskustelun kulkua, suunnittelee toimintaa ja ajankäyttöä, tekee yhteenvetoja ja johtopäätöksiä.
  • Sininen tunnistaa, mitä väriä milloinkin tarvitaan ja siten liittyy erityisesti tilaisuuden vetäjän tehtäviin.
  • Kuinka olemme lähestyneet asiaa? Kuinka meidän tulisi lähestyä asiaa?

Vinkkejä

Kenelläkään ei ole vain yhtä tapaa ajatella/hattua, vaan rooli ja ajattelutapa valitaan tilanteen mukaan. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään.

Menetelmä tarjoaa myös sopivan tavan näkökulman vaihtamiselle. Kuusi hattua on testattu, yksinkertainen menetelmä joka on helppo oppia. Menetelmä pakottaa kaikki ajattelemaan monipuolisesti. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikilla elämän osa-alueilla joissa tarvitaan yhdessä ajattelua: oppimistilanteissa, yhteisöissä, ideointipalavereissa ja business -neuvotteluissa. Menetelmää voi harjoitella ensin pienemmässä ryhmässä esim. suunnittelemalla henkilöstön virkistäytymispäivää.

De Bono, Edward: Kuusi ajatteluhattua. Helsinki: MARK kustannus, 1990. ISBN 952-9569-01-7.
De Bono, Edward: Six Thinking Hats. Toronto, Ontario:MICA Management Resources, 1985. ISBN 0-316-17831-4.

Six thinking hats: https://www.debonogroup.com/services/core-programs/six-thinking-hats/

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Työkalun vahvuutena on, että eri rooleissa ihmiset sanovat mielipiteensä asioista helpommin. Heikkoutena voidaan pitää sitä, että kaikki ihmiset eivät uskalla heittäytyä rooliin.

Kesto

Nyrkkisääntö ajan käytölle on, kun laskee 1-2 min/osallistuja/hattu.

Kuinka monta osallistujaa

(esim. 6 osallistujaa = 2 min x 6 hlö x 6 hattua = hieman yli tunti).

Mitä tarvitaan

Kuusi värien mukaista hattuja. Vaihtoehtoisesti värit voivat olla myös paperilappuja, tusseja tai huiveja.