Kuvakäsikirjoitus (Story board)

Mistä työkalussa on kyse?

Kuvakäsikirjoitus-menetelmällä on useita käyttötapoja, joilla voi helpottaa tuote- ja palvelumuotoiluprosesseja. Kuvakäsikirjoitusta voi hyödyntää kehittämisprosessin monissa eri vaiheissa. Kuvakäsikirjoituksen avulla voi päästä helposti palvelun keskeisten piirteiden yksityiskohtaiseen käsittelyyn; pohtia palvelun vuorovaikutusta tarkemmin, saada hyödyllistä oivalluksia jatkokehitykselle sekä se konkretisoi monimutkaisia palveluehdotuksia ja helpottaa niiden ymmärtämistä. 

Mihin työkalua käytetään?

Kuvakäsikirjoitus on visuaalinen esitys, jossa sarjakuvamaiset ruudut esittelevät palvelutilannetta asiakkaan silmin. Kuvakäsikirjoitusta käytetään kuvittamaan palvelupolulle sijoittuvat palvelutuokiot. Kuvakäsikirjoituksen sarjakuvamaiset ruudut tavallisesti kuvaavat jotain tapahtumasarjaa, kuten esimerkiksi asiakkaan junamatkaa. Kuvakäsikirjoitukset voidaan luoda käsin piirtämällä tai digitaalisesti tietokoneella. Jos kuvakäsikirjoitukset tehdään käsin piirtämällä, on ensimmäinen askel luoda kuvakäsikirjoituksen malli. Malli näyttää pitkälti samalta kuin tyhjä sarjakuva, jossa on tilaa kommenteille ja vuoropuhelulle.

Miten työkalua käytetään?

Kuvakäsikirjoitus on hyvä työvälinen palvelukonseptin hahmottamiseen ja visualisoimiseen. Kuvakäsikirjoituksen avulla ehdotettu suunnitelma, tuote tai palvelu voidaan esittää tarinamaisesti suunnitteluryhmässä tai potentiaalisille käyttäjille. Kuvakäsikirjoitusta voidaan käyttää jo heti suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin se auttaa tutkimaan suunnittelumahdollisuuksia ja tarkistamaan käyttäjien vaatimuksia. Kuvakäsikirjoituksen tekeminen voi auttaa suunnittelijoita asettamaan itsensä niiden ihmisten kenkiin, joille tuotteita tai palveluita ollaan suunnittelemassa.

Kuvakäsikirjoitus on ideoinnin, testauksen ja palautteen työväline. Kuvakäsikirjoitus valaisee visuaalisesti palvelun tai tuotteen käyttötilanteen juonta sen käyttötilanteen kontekstissa käyttäjille ja asiakkaille. Tämä antaa käyttäjille ja suunnitteluryhmän jäsenille mahdollisuuden tarjota kriittistä palautetta suunnitellusta palvelusta tai tuotteesta, ja toimii näin ollen myös testauksen ja ideoinnin arvioinnin työvälineenä. Kuvakäsikirjoituksen tarkoituksena on helpottaa palvelutuotantoa ja kehittäjäverkostoa hahmottamaan palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä ennen uuden palvelun kokeilemista käytännössä.
 

Vinkkejä

Storyboard on elokuvateollisuudesta omaksuttu menetelmä, jossa käsikirjoituksen pohjalta tehdään sarjakuvamainen kuvakäsikirjoitus. Tätä kerronnan tekniikkaa hyödynnetään nykyisin myös palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Kuvakäsikirjoitusta on menetelmänä mukautettu suunnittelijoiden tarpeisiin tarjota erilaisia tapoja kommunikoida palvelun suunnittelun eri piirteistä ja vaiheista.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Työkalu avaa visuaalisesti palvelun tai tuotteen käyttötilanteen juonta sen käyttötilanteen kontekstissa käyttäjille ja asiakkaille.

Kesto

Riippuu esiteltävästä palvelusta tai tuotteesta.

Kuinka monta osallistujaa

-

Mitä tarvitaan

Kyniä, paperia.

Lisätietoja

Miettinen, S. (toim.). (2011), Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
http://www.designcomics.org/
http://www.enginegroup.co.uk/service_design/m_page/storyboarding
http://en.wikipedia.org/wiki/Storyboard
http://www.servicedesignthinking.com/2011/02/palvelupolku-kuvakasikirjoituksen.html