Minuuttikierros

Mistä työkalussa on kyse?

Minuuttikierros on puheenvuorokierros, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on tasan minuutti aikaa ilmaista näkemyksensä, mielipiteensä tai ajatuksensa johonkin ennalta määrättyyn asiaan. 

Mihin työkalua käytetään?

Minuuttikierros on nopea ja helppo tapa aktivoida ja osallistaa. Minuuttikierroksen tavoitteena on antaa kaikille ryhmäläisille tasaveroinen mahdollisuus esittää oma ajatuksensa. Sen avulla voidaan aktivoida passiivisia ja rikkoa ryhmän valtasuhteita. Menetelmällä saa nopeasti esiin ryhmässä olevaa tietämystä. Kaikki kuulevat toistensa ajatukset ja eri näkökulmat tulevat huomioiduksi. 

Miten työkalua käytetään?

Minuuttikierroksen kulku

  1. Jokaisella kokouksen osallistujalla on tasan yksi minuutti aikaa ilmaista näkemyksensä käsiteltävään asiaan. Toisen minuuttia ei saa keskeyttää eikä kommentoida. Minuutista pidetään tarkasti kiinni (minuutti mitataan kellolla tai tiimalasilla). Minuutin voi olla myös hiljaa.
  2. Kierrätä kelloa ryhmässä siten, että edellinen puhuja katsoo ajan kellosta.
  3. Puheenvuoro vaihtuu, kun kello siirtyy seuraavalle.

Vinkkejä

Menetelmää voi jalostaa ja muokata tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Pienellä ryhmällä voidaan tehdä kaksi kierrosta peräkkäin. Puheenvuoron pituutta voidaan myös tarvittaessa tiivistää tai pidentää (esim. 30 sekuntia tai 2 minuuttia). Menetelmää voi myös yhdistää muihin menetelmiin, kuten Kumuloituvaan ryhmään. Menetelmää voidaan käyttää fiilis- tai palautekierroksen käymiseen tilaisuuksissa sekä kuulumisten kertomiseen ryhmän rutiinikokouksissa. 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Menetelmä lisää ryhmään myös keskinäistä luottamusta ja erilaisuuden arvostamista. Lisäksi minuuttikierros luo rutiinia ja ja ryhmäyttää, sillä parhaillaan minuuttikierroksista tulee tapa työskennellä, jolloin tiimalaseja tai muitakaan kelloja ei enää tarvita.

Kesto

Osallistujien määrä x minuutti + ohjeistukseen kuluva aika.

Kuinka monta osallistujaa

Menetelmä soveltuu 3-12 hengen ryhmiin.

Mitä tarvitaan

Menetelmään tarvitaan sekuntikello tai tiimalasi minuutin mittaamiseen.