NoMAD-kysely implementointiprosessin arvointiin

Mistä työkalussa on kyse?

Interaktiivinen NoMAD- kysely sisältää 16 kysymystä neljältä osa-alueelta. Se on tarkoitettu erityisesti johdon työvälineeksi kunnan, alueiden tai yksittäisten organisaatioiden tasolla, kun tavoitteena on seurata työmenetelmän juurtumista ja kiinnittymistä osaksi palvelujärjestelmän käytäntöjä. 

Mihin työkalua käytetään?

Kyselyä voi käyttää implementoinnin eri vaiheissa ja eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi

  • vertailuun eri aikapisteissä: muuttuvatko työntekijöiden näkemykset ajan mittaan?
  • kohdentamaan ne osa-alueet, joiden kehittäminen edesauttaa implementoinnin onnistumista.


Miten työkalua käytetään?

Avaa alla oleva linkki ja vastaa sivun alareunassa olevaan 16 kysymykseen. Lopuksi paina "Näytä tulokset"- painiketta.

NoMAD-kysely


Vinkkejä

Työkalu löytyy tarkemmin esiteltynä Kasvuntuki-verkkosivustolta 

Teoreettisena viitekehyksenä NoMAD:in taustalla on normalisointiprosessin teoria (Normalization Process Theory, NPT).  Teorian avulla pyritään keskittymään prosesseihin, joilla on vaikutusta menetelmän juurtumiseen. Sen avulla voidaan myös ymmärtää uuden menetelmän käyttöönoton dynamiikkaa.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Auttaa tunnistamaan työmenetelmien juurtumiseen liittyviä tekijöitä. 
Vaatii resursseja konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka toteutetaan kyselyn tulosten perusteella.

Kesto

Voidaan hyödyntää koko kehittämisprosessin ajan.

Kuinka monta osallistujaa

Työväline on tarkoitettu johdon työvälineeksi. Työmenetelmien implementointi koskettaa koko organisaatiota, ammattilaisia ja asiakkaita. 

Mitä tarvitaan

Perehtymistä työkalun käyttöön ja implementoinnin keskeisiin sisältöihin. Yhteiskehittävää otetta ja avointa viestintää.