Prosenttien konkretisointi

Havainnollistaa hauskasti vaikeasti hahmotettavia prosenttiosuuksia valitsemastasi ilmiöstä nostattamalla ihmisiä seisomaan. Jos ylösnousukehoitus osuu omalle kohdalle, tulee osallistujalle kokemus kuulumisesta esimerkin mukaiseen väestöryhmään. Menetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi esim. luentotilanteissa. Toimii samalla lyhyenä taukojumppana! 

Järjestelyt

Menetelmä sopii toteutettavaksi isossa tai pienessä tilassa. Aikaa kuluu 1 minuutti. Tila voi olla auditorio tai pieni kokoushuone, jossa kuitenkin istutaan.

Toteutus

  1. Vetäjä selvittää etukäteen haluamansa ilmiön suuruutta Terveytemme.fi tai TEAviisari.fi -palveluista.
  2. Vetäjä aloittaa pyytämällä tiettyä osuutta salista nousemaan ylös (esim. 1/3 osa salista) ja tuulettamaan.
  3. Kun tietty osuus salista seisoo ja tuulettelee, vetäjä kertoo, esimerkiksi, että "tämän verran, n % Suomen kunnista on halunnut kouluihin pitkät liikuntavälitunnit! Onnitelkaa ja tuulettakaa sen kunniaksi!"
  4. Vetäjä kysyy loppuosalta salista, että haluaako teidänkin kuntanne -että koulupäivien aikana panostetaan liikuntaan? Nouskaa tekin ylös ja tuuletelkaa!
  5. Tämän jälkeen vetäjä pyytää ihmisiä istuutumaan. Purku voidaan tehdä välittömästi esimerkiksi kysymällä oliko aluksi seisovien joukko suuri.

Menetelmän kehittäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Nella Savolainen, Sanna Ahonen, Tuulia Rotko, Tapani Kauppinen