Täydennettävät lauseet

Mistä työkalussa on kyse?

Menetelmän lauseet johdattelevat itsearviointiin arjessa. Täydennettävät lauseet -työkalu on syntynyt JÄRVI-hankkeessa (2005-2009) ja sen kehittämisestä on vastannut Pilottiryhmä, joka keskittyi arvioinnin pohtimiseen projektin ja prosessin aikana. 

Mihin työkalua käytetään?

Työkalua voi käyttää palautteen keräämiseen avainhenkilöiltä sekä aktiiviseen oman työn reflektointiin. Täydennettävien lauseiden avulla saadaan esille ennen kaikkea vastaajan henkilökohtaista kokemustietoa projektista tai perustoiminnasta. Työkalu on osallistava ja auttaa näin toiminnassa mukana olevien henkilöiden motivoinnissa ja sitouttamisessa. 

Miten työkalua käytetään?

Työkalua on voi käyttää hyvinkin vapaasti: voi käyttää kaikkia kysymyksiä tai valita sopivat kysymykset. Voi myös antaa koko listan ryhmälle ja vastaajat voivat täyttää valitsemansa lauseet. Lauseenalkuja löytyy ohessa olevasta liitteestä:

Vinkkejä

Halutessaan voi myös antaa koko listan ryhmälle ja vastaajat voivat täyttää valitsemansa lauseet. Lauseita voi myös keksiä itse lisää.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuutena menetelmässä on ideoiden runsaus ja se, että toisten ideoinnin pohjalta voi syntyä uusia ideoita ja opitaan uusia tapoja lähestyä tarkasteltavaa asiaa.

Kesto

20-30 minuuttia

Kuinka monta osallistujaa

-

Mitä tarvitaan

Lista täydennettäviä lauseita, muuten työkalu ei edellytä erityisresursseja.