Tulevaisuustaajuus -työpaja

Mistä työkalussa on kyse?

Tulevaisuustaajuus on noin 3 tunnin mittainen työpajamenetelmä, joka yhdistää tulevaisuusajattelun muutoksentekemiseen. Se virittää osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen. Tulevaisuustaajuuden tavoitteena on tehdä helpommin lähestyttäväksi tulevaisuusajattelun taitoja ja vahvistaa ihmisten tulevaisuususkoa ja toimijuutta. Työpaja soveltuu erilaisille kohderyhmille eikä edellytä aikaisempaa kokemusta ennakoinnista. Menetelmä on kehitetty Sitrassa. Kehitystyössä arvokasta palautetta ja kommentteja on antanut erilaisista osaajista koostuva kehittäjäryhmä sekä syksyn 2020 aikana pilottityöpajoihin osallistuneet.

Mihin työkalua käytetään?

Tulevaisuustaajuus on kolmiosainen ja sen ytimessä ovat tulevaisuusoletusten haastaminen, toivottavien tulevaisuuksien kuvittelu ja niiden todeksi tekeminen. Menetelmä on tarkoitettu kenen tahansa käyttöön ja sovellettavaksi. Tulevaisuustaajuutta voi hyödyntää osana visio- ja strategiaprosesseja, koulutuksia ja opintokokonaisuuksia, ensiaskeleena kun ryhmä haluaa tutustua tulevaisuusajatteluun ja muutoksentekemiseen, luovuuden ja tulevaisuudenuskon herättelyssä sekä ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden vahvistajana.

Miten työkalua käytetään?

Tulevaisuustaajuus tarvitsee vetäjän.  Tulevaisuustaajuus sisältää sekä luennoivia osuuksia (jotka löytyvät myös videoina) että pienryhmätyöskentelyä. Suunnittelussa on huomioitu menetelmän käyttö sekä verkossa että kasvotusten.

Vinkkejä

STEA-rahoitteisilta järjestöiltä on toivottu Vaikuttavuusketjun (hyvanmitta.fi) huomioimista ja käyttöönottoa toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja erityisesti arvioinnissa.

Työkalun heikkoudet ja vahvuudet 

Selkeät tukimateriaalit (avautuvat linkin takaa)

- Kaikki vetäjän tukimateriaalit löytyvät osoitteesta www.tulevaisuustaajuus.fi.

Käsikirja tulevaisuustaajuus työpajan vetäjille 


Kesto

Tulevaisuustaajuus on noin kolmen tunnin mittainen työpajamentelmä, mutta sen voi halutessaan jakaa esimerkiksi kahteen 1,5 tunnin osioon.

Kuinka monta osallistujaa

Ideaali osallistujajoukon koko on noin 20 henkilöä. Suurempikin ryhmä onnistuu, mutta se kannattaa ottaa huomioon yhteisissä purkukesksuteluissa ja ajankäytössä.

Pienryhmien ideaalikoko on 3-4 henkilöä.

Mitä tarvitaan

Verkkototeutukseen tarvitsee yhteydenpitovälineen (esim. Zoom tai Teams) ja työskentelyalustan (esim. Miro tai Google docs).