Ulkoisen arvioinnin tilaamisen tarkistuslista

Mistä työkalussa on kyse?

Ulkoisen arvioinnin tarkistuslistan hyödyntäminen mahdollistaa sen, että saa sitä mitä tilaa. Listaa voi hyödyntää kuka tahansa, joka on tilaamassa ulkoista arviointia toiminnalleen.

Mihin työkalua käytetään?

Tarkistuslista on käyttökelpoinen, kun ollaan suunnittelemassa ja toteuttamassa ulkoisen arvioinnin tilaamista.

Miten työkalua käytetään?

Pidä tarkastuslistan avulla kirjaa siitä, että kaikki arvioinnin hankinnan vaiheet on mietitty ja suunniteltu huolella.

Hyödynnä tarkistuslistaa läpi ulkoisen arvioinnin hankintaprosessin.

Vinkkejä

Ennen ulkoisen arvioinnin tilaamista on hyvä varmistaa, että tilaajalla on selkeä ymmärrys oman toiminnan tavoitteista ja käsitys siitä, milloin tavoitteet on saavutettu.

Mikäli olet tekemässä tarjouspyyntöä ensimmäistä kertaa, kannattaa varata aikaa siihen, että tutustuu mahdollisiin arvioinnin tarjoajiin ja heidän taustoihinsa sekä miettii huolella, mitkä ovat tärkeitä kriteereitä hankintapäätöksen tekemiseksi.

Tarjouspyynnön laatiminen ei itsessään vie aikaa, kun on huolella miettinyt, mitä arvioinnilta haluaa ja huomioi tarjouspyyntöä tehdessä tarkistuslistaan kirjatut asiat.

Erityisiä välineitä ei tarvita. Tarjousten käsittelyyn ja hankintapäätöksen tekemiseen on hyvä varata riittävästi aikaa (esim. n. 0,5-1 kk.)

 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

  • Valmis lista, johon on kattavasti koottu keskeiset asiat onnistuneeseen arvioinnin hankintaan
  • Listalla olevien kohtien selvittämiseen kannattaa varata aikaa ja tarvittaessa hyödyntää myös muiden asiantuntemusta

Kesto

  • Hankinnan suunnitteluun kannattaa varata aikaa useampi viikko

Mitä tarvitaan?

  • Ulkoisen arvioinnin tilaamisen tarkistuslista (liitteenä)
  • Riittävästi aikaa hankinnan valmisteluun ja oleellisten asioiden selvittämiseen

Tarkistuslista löytyy myös seuraavista julkaisuista:

Aalto-Kallio, M., Saikkonen, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. (2009) Arvioinnin kartalla – matka teoriasta käytäntöön. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2009. Helsinki: Terveyden edistämisen keskus.

Nikula, T. (toim.) (2011) Arvioi ja kehitä – Kokoelma terveyden edistämisen malleja, mittaristoja ja menetelmiä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 10/2011.