Verkostokartta

Mistä työkalussa on kyse?

Verkostokartta on oiva visualisoinnin väline, kun haluaa tehdä omat verkostot näkyviksi. Kun kirjoitat tai piirrät kokonaisuuden paperille tai koneelle, sinun on helpompi hahmottaa verkostosi, nähdä vahvuudet ja mahdolliset puutteet. Verkostokartta auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa. Verkostokartan avulla saadaan käsitys toimijajoukon laajuudesta. Samalla se on työkalu, jonka avulla päästään pureutumaan tarkemmin verkoston osiin, niiden välisiin suhteisiin ja verkoston keskeisimpiin toimijoihin

Mihin työkalua käytetään?

Verkostokarttaan kirjataan tai piirretään esimerkiksi teemoittain kaikki omat verkostot, eli kaikki yhteistyökumppanit tai henkilöt, jotka tunnet. Riippuen verkostokartan tarkoituksesta tai kohteesta, niin karttaan voi kirjata kaikki nykyiset tai aiemmat yhteistyökumppanit, eri tuotteisiin tai palveluihin liittyvät yhteistyötahot, sidosryhmät, yhteistyöverkostot tai jopa tuttavat, sukulaiset ja ystävät, harrastusverkoston jäsenet ja opiskelutoverit.  

Miten työkalua käytetään?

Ota iso paperi. Piirrä keskelle paperia oma verkostosi, palvelusi, tuotteesi tai sinä itse. Nimeä verkostokarttaan olemassa olevia yhteistyökumppaneita. 

Tarkastele verkostokarttaasi. Pohdi, miten voisit laajentaa verkostojasi. Kirjoita uusia mahdollisia kumppaneita nykyisen verkostosi ympärille. Kirjoita keinoja verkostosi laajentamiseen. Pohdi myös, onko kartallasi turhia kumppaneita.

Vinkkejä

Jos kartan piirtely ei ole sinun juttusi, listaa verkostosi vaikka exceliin. Tärkeintä tässä ei ole tyyli vaan, se että hahmotat verkostosi!

Liitteenä löytyvä Ilmiö- ja verkostokartta on yksi valtionapuviranomaisia ja valtionavustusten hakijoita ja saajia varten kootuista työvälineistä, joista osa on esillä myös Innokylässä. Työvälineestä on ohje ja mallikuva. Työvälineen voi rakentaa niiden perusteella esimerkiksi haluamalleen digitaaliselle valkotaululle. Työvälineitä voi muokata kevyesti powerpointilla. Työvälineet ovat tarkoitettu sujuvoittamaan valtionavustusprosessia. Lisätietoa toiminnan suunnittelun työvälineistä

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuutena menetelmässä on tehdä verkostot nopealla tavalla näkyviksi. Verkostokartan avulla saadaan myös käsitys toimijajoukon laajuudesta sekä toimijoiden välisistä suhteista. Se myös auttaa näkemään mahdolliset aukkopaikat verkostoissa.  

Kesto

20-30 minuuttia

Kuinka monta osallistujaa

1- (ei ylärajaa)

Mitä tarvitaan

Valkoinen paperi, kyniä.