Verkostotutka

Mistä työkalussa on kyse?

Nopea kysymyspatteri verkoston hyödyllisyyden arviointiin ryhmässä

Mihin työkalua käytetään?

Verkostotutka on nopea tapa kartoittaa esimerkiksi vuosittain verkoston viimeisessä tapaamisessa verkoston jäseniltä, millaisia tavoitteita kunkin verkostolaisen organisaatiolla on ollut verkostolle, mitä kukin verkostolainen on tuonut verkostoon viimeisen vuoden aikana, miten kunkin organisaatio on hyötynyt verkoston toiminnasta ja mitä organisaation kohderyhmä on hyötynyt verkoston toiminnasta.

Miten työkalua käytetään?

Verkoston tarpeellisuutta ja omaa roolia verkostossa voi pohtia seuraavalla tavalla:

1. Toiminnallinen lämmittely.

2. Jokainen ryhmäläinen vastaa neljään kysymykseen:
• Millaisia tavoitteita organisaatiollasi on verkostolle?
• Mitä sinä olet tuonut verkostoon viimeisen vuoden aikana?
• Mitä organisaatiosi on hyötynyt verkoston toiminnasta?
• Mitä organisaatiosi kohderyhmä on hyötynyt verkoston toiminnasta?

3. Kysymysten vastaukset kirjataan ja tuodaan ryhmään keskusteltavaksi ja muiden kommentoitavaksi. Tämän jälkeen tehdään yhteenveto verkoston saavutuksista ja parannusehdotuksista.

4. Jokainen verkoston jäsen esittelee tulokset omassa organisaatiossaan ja miettii sitoutumistaan ja resurssien käyttöä jatkossa. Niistä tehdyt johtopäätökset käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Kun käytössä olevat resurssit tiedetään, pyörähtää käyntiin uuden toiminnan suunnittelu.
 

Vinkkejä

Verkostotutkan kysymykset voi kysyä itseltään ja verkostoltaan vaikka jokaisen verkostotapaamisen lopuksi tai sitten verkostotutkailua voi tehdä oman verkostonsa kanssa kerran vuodessa ja ajan kanssa asiaan syventyen. Loppuun tehostetussa työkulttuurissa kaikki epävirallinen kanssakäyminen leikataan helposti pois. Joskus on kuitenkin tärkeä päästää irti virallisesta roolista ja luopua kokoushuoneessa kokoustamisesta. Vapaamuotoinen ilta verkoston kanssa voi synnyttää aivan uusia ideoita ja näkökulmia.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Yksinkertainen ja nopea arviointitapa.

Kesto

20-30 minuuttia

Kuinka monta osallistujaa

Niin paljon kun verkostossa on jäseniä.

Mitä tarvitaan

Post-it-lappuja, fläppitaulu ja tusseja. Voidaan myös toteuttaa pelkästään keskustellen.