Äänestä suosikkiasi Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistui tänä vuonna 46 kilpailutyötä, joista 13 on valittu shortlistalle. Kilpailutöistä näki selvästi, että kuntamarkkinointi on kehittymässä vahvemmin strategiaa tukevaksi ja edistäväksi toiminnaksi. Moni kilpailutyö sisälsi pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, joka etenee strategiatasolta aina käytännön markkinointitekoihin.

Kuva
Kuntaliiton tunnus

SM-kilpailun monipuolisuutta kuvaavat kampanjat, jotka toteutettiin mm. Korona-ajan, tapahtumien hyödyntämisen, aluebrändin rakentamisen, asukasviestinnän, hankintojen tai viestinnän läpinäkyvyyden ympärille. Ilahduttavaa oli havaita, että useissa kampanjoissa osallistetaan asukkaita ja yhteistyötä tehdään alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Kunnat hankkivat nykyään entistä enemmän kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua, samalla kun omaa osaamista on vahvistettu. Mitattavuus ja raportointi on parantunut aikaisempiin vuosiin nähden, tosin tuomariston arvioidessa kilpailutöitä tuli esille, että tavoitteiden asettamisessa on vielä haastetta.

Kisaan esitetyissä töissä markkinointikeinoina on käytetty muun muassa aitoja henkilökohtaisia tarinoita, joihin syntyy vahva emotionaalinen sidos ja sitä kautta samaistumismahdollisuus. Tuomariston mielestä ilahduttavaa oli, että markkinointi mielletään investoinniksi. Markkinointi ja viestintä tulisi mieltää osaksi kunnan investointiprosesseja jo suunnitteluvaiheessa, koska ilman markkinointia ja viestintää investoinnista jää merkittävä vetovoimatekijä käyttämättä. 

Kilpailun tuomaristo arvioi töitä erityisesti niiden tuloksellisuuden perusteella suhteessa tavoitteisiin ja budjettiin. Markkinoinnin pitkäjänteisyys ja liittyminen kunnan strategiaan on tärkeää, mutta samalla myös käytännön toteutus ja kohderyhmien oikea valinta on merkittävää.

Kolme palkintosijaa ratkaistaan shortlistalle valittujen joukosta, lisäksi jaetaan yksi tai useampia kunniamainintoja. Kaikki osanottajat saavat tuomariston arviot töistään tunnustuksena ja jatkotyön kehittämiseksi. Shortlistalle valitut saavat arviot 15.9. jälkeen ja muut kesäkuun aikana.

Kilpailun palkinnot jaetaan Kuntamarkkinoilla Helsingissä 15. syyskuuta.

Äänestä suosikkiasi 

Pääset tutustumaan shortlistaan Innokylässä: Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun shortlista. Äänestä suosikkiasi tykkäämällä toimintamallista. Äänestysaikaa on 31.8.2021 saakka. Yleisön suosikki julkaistaan myös 15.9. Kuntamarkkinoilla.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 16. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailun tarkoituksena on vahvistaa kuntien, seutujen ja alueiden markkinointi- ja viestintäosaamista sekä jakaa hyviä käytäntöjä. Kilpailun takana ovat kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA.

Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö Eija Rautiainen, Suomen Kuntaliitto, Puh. +358 45 3161 600, eija.rautiainen@kuntaliitto.fi