Hyvinvointialueiden kehittämistyö Innokylässä

Useat hyvinvointialueiden kehittämistyöhön liittyvät ohjelmat ja hankkeet hyödyntävät työssään Innokylää. Tätä kehittämistyötä ja työn tuloksia pääsee seuraamaan kootusti Hyvinvointialueiden kehittämistyö Innokylässä -koontisivun kautta.

Kuva
Ihmisiä yhteistyössä pöydän ääressä

 

Innokylän verkkopalvelu kokoaa hyvinvointialueilla tehtävän kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan. Yhteen koottu tieto kehitetyistä ja kehitteillä olevista ratkaisuista helpottaa tiedon jakamista sekä tukee alueiden välistä vertaiskehittämistä. 

Hyvinvointialueiden kehittämiseen liittyvät ohjelmat omalla koontisivullaan

Innokylää hyödyntävät hyvinvointialueiden kehittämistyöhön liittyvät ohjelmat ja hankkeet löytyvät verkkopalvelusta omina kokonaisuuksinaan, joista löytyy tietoa hankkeista ja niiden kehittämistyöstä sekä työn tuloksista. Näitä kokonaisuuksia ja kehittämisohjelmien työtä pääsee helposti seuraamaan Hyvinvointialueiden kehittämistyö Innokylässä -koontisivun kautta. 

Innokylän kautta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata hyvinvointialueiden kehittämistyötä ja syntyneitä tuloksia. Käytännön tietoa saavat kaikki: kehittäjät, päättäjät ja kansalaiset. Samalla voi tunnistaa myös yhteistyön ja yhteiskehittämisen paikkoja. Verkkopalvelu toimii myös hankkeiden ohjauksen ja viestinnän tukena.