Hyvinvointialueiden kehittämistyö Innokylässä

Useat hyvinvointialueiden kehittämistyöhön liittyvät ohjelmat ja hankkeet hyödyntävät Innokylää kehittämistyössä ja työn tulosten kuvaamisessa. Tälle sivulle on koottu hyvinvointialueiden kehittämistyöhön liittyvät ohjelmat ja hankkeet, joiden kehittämistyötä voi seurata Innokylässä. Sivua täydennetään sitä mukaa kuin Innokylään tulee uusia hyvinvointialueiden kehittämistyöhön liittyviä kokonaisuuksia. 

 

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Innokylästä löytyy Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman kansallinen kokonaisuus, jonka kautta pääsee ohjelman kaikkiin alueellisiin kokonaisuuksiin

Alueellisiin kokonaisuuksiin on koottu kehittämistyön hankesuunnitelmat, tavoitteet sekä arviointitieto. Lisäksi alueilla kehitettyjä toimintamalleja löytyy kokonaisuuksien Liitetyt toimintamallit -välilehdeltä.  

EU logo

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Innokylästä löytyy Suomen kestävän kasvun ohjelman kansallinen kokonaisuus, jonka kautta pääsee ohjelman kaikkiin alueellisiin kokonaisuuksiin

Alueellisiin kokonaisuuksiin on koottu kehittämistyön hankesuunnitelmat ja tavoitteet. Lisäksi alueilla kehitetyt ratkaisut kuvataan kokonaisuuksien alle toimintamalleiksi. 

Suomen kartan ääriviivat piirrettynä lasiin. Takana näkyy odotushuone.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus

Innokylästä löytyy Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kansallinen kokonaisuus, jonka kautta pääsee ohjelman kaikkiin alueellisiin kokonaisuuksiin.

Alueellisiin kokonaisuuksiin on koottu kehittämistyön hankesuunnitelmat, tavoitteet sekä arviointitieto. Lisäksi alueilla kehitettyjä toimintamalleja löytyy kokonaisuuksien Liitetyt toimintamallit -välilehdeltä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on päättynyt 31.12.2021.

kuvituskuva

Kansallisen sote-tietotuotannon uudistaminen 

Osana Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta toteutetaan sote-tietotuotannon uudistaminen (Toivo-ohjelma / Valtava-hanke), jolla on oma kansallinen kokonaisuus Innokylässä. Kokonaisuuteen on koottu tietoa ohjelman tavoitteista ja osa-alueista. Kokonaisuuteen kootaan ohjelmassa kehitetyt ratkaisut toimintamalleiksi.

Laatua yhteistyössä: tietoperusteet ja yhteinen ymmärrys palvelutarpeesta, jaettu näkemys toimintaympäristön riskeistä, palveluiden optimointi yhteistyössä sidosryhmien kanssa, avoin vuoropuhelu ja palautetieto palveluista

Pelastustoimen uudistus

Osana sote-uudistusta toteutetaan pelastustoimen uudistus, jonka myötä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. 

Työkykyohjelma

Työkykyohjelma

Työkykyohjelma kytkee työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Innokylästä löytyy Työkykyohjelman kansallinen kokonaisuus, jonka kautta pääsee ohjelman kaikkiin alueellisiin kehittämiskokonaisuuksiin. 

Mielenterveysstrategia

Mielenterveysstrategia

Innokylästä löytyy Mielenterveysstrategian kokonaisuus, johon on koottu tietoa ohjelman päämäärästä ja tavoitteista sekä tietoa kytkeytymisestä muihin ohjelmiin ja hankkeisiin. Kokonaisuuden kautta pääsee viiteen mielenterveysstrategian temaattiseen kokonaisuuteen.

Iäkäs kotona.

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Alueellisissa KATI-hankkeissa kotona asumisen teknologiaratkaisujen kehittäminen kytketään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tai rakenneuudistusohjelman hankkeisiin.   

Innokylästä löytyy Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman kansallinen kokonaisuus, jonka kautta pääsee ohjelman alueellisiin kokonaisuuksiin.

järjestöjen sotemuutostuki

Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöjen sote-muutostuki tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisen rakenneuudistuksen valmisteluun sekä toimeenpanoon.

kuvituskuva

Työikäisten asiakassuunnitelman pilotti (TASSU)

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja sosiaalihuollon kehittämisohjelman toimeenpanon tukea kahdeksalla hyvinvointialueella otetaan käyttöön työikäisten asiakassuunnitelmat ja suunnitelmien arvioinnit.

Innokylästä löytyy Työikäisten asiakassuunnitelman pilotin (TASSU) kokonaisuus, johon kootaan pilottialueilla kertynyt tieto ja kehitetyt ratkaisut toimintamalleiksi.

kuvituskuva

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti (OTSO) 

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja sosiaalihuollon kehittämisohjelman toimeenpanon tukea pilotoidaan ja otetaan käyttöön osallistavia ja toimintakykyä tukevia sosiaalityön toimintamalleja ja menetelmiä.

Innokylästä löytyy Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotin (OTSO) kokonaisuus, johon kootaan pilottialueilla kehitetyt ratkaisut toimintamalleiksi.

kuvituskuva

Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen

Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen -hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta.

Innokylästä löytyy Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämisen kokonaisuus, johon kootaan valtionavustushankkeissa kehitetyt ratkaisut toimintamalleiksi.