Innokylä on arvokas työkalu sote-uudistuksessa

Innokylä on avuksi yksittäisille kehittäjille, mutta sillä on merkittävä asema myös suurten kokonaisuuksien suunnittelussa, toteutuksessa ja ohjauksessa. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijat Kirsi Paasovaara ja Antti Kuopila korostavat Innokylän merkitystä niin julkisena tietolähteenä kuin strategisen ohjauksen käytännöllisenä tukena.

Kuva
Ihmisiä yhteistyössä pöydän ääressä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisilta hanketoimijoilta edellytetään Innokylän käyttämistä. Verkkopalvelussa on jokaiselle hankkeelle oma alueellinen kokonaisuuteensa, johon voi viedä tietoa muun muassa hankesuunnitelmasta, talousarvioista, päämääristä ja tavoitteista. Hankkeiden etenemisen myötä Innokylään lisätään myös arviointitietoa sekä keskeiset kehittämistyön tulokset toimintamalleina.

– Tiedon avoin jakaminen eri toimijoiden kesken sekä kehittämistyön näkyväksi tekeminen ovat Innokylän tärkeimpiä arvoja, kuvailee Paasovaara, joka vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjauksesta.

Innokylän käyttöä suositellaan vahvasti myös kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen hankkeille.

– Innokylä on ainoa paikka, jossa kehittämistyön etenemisestä kerrotaan avoimesti ja julkisesti. Jos Innokylää ei vielä olisi, niin se olisi pitänyt luoda, painottaa rakenneuudistuksen ohjauksesta vastaava Kuopila.

Tukea yhteistyöhön, viestintään ja vuorovaikutukseen

Innokylästä käytännön tietoa saavat kaikki: kehittäjät, päättäjät ja kansalaiset. Verkkopalvelu toimii hankkeille ja ministeriölle myös viestinnän tukena.

– Kun kaikki tieto löytyy samasta paikasta, ihmisiä on helppo ohjata tiedon äärelle, Paasovaara toteaa.

Innokylä auttaa löytämään hankkeiden ja asioiden välisiä kytkentöjä. Vertaisoppimisella on tärkeä merkitys, kun nähdään, mitä eri paikoissa ollaan kehittämässä ja otetaan oppia toisilta.

– Toivottavasti eri alueet löytävät kumppaneita kehittämiseen, ettei kenenkään tarvitse keksiä pyörää uudelleen, Paasovaara pohtii.

Lisäksi Innokylä tarjoaa tukun konkreettisia työkaluja ja tukea kehittämistyön edistämiseen. Tarjolla on myös paljon koulutusta. Hankkeiden ohjauksen näkökulmasta Innokylä toimii myös seurantajärjestelmänä.

– Innokylässä pääsemme seuraamaan, mitä hankkeissa tapahtuu. Se on uudenlainen tapa ohjata ja rakentaa vuoropuhelua alueiden välillä ja lisätä molemminpuolista tietoisuutta, Kuopila kuvailee.

Innokylän hyödyt kertautuvat uudistuksen edetessä

Kehittämistyön jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että hankkeet kuvaavat työtään Innokylään mahdollisimman tarkasti ja avoimesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeet ovat jo vieneet vähintäänkin perustiedot Innokylään. Rakenneuudistuksen hankkeiden osalta Innokylä on otettu omaksi vaihtelevasti.

– Osalle Innokylä on ehkä uusi toimintatapa, joten kestää hetken ennen kuin sen käyttöön totutaan. Sitten kun saadaan hankkeen palikat järjestykseen, pystytään paremmin hyödyntämään Innokylääkin, Kuopila pohtii.

Innokylä kulkee koko ajan matkassa mukana, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee.

– On tärkeää pystyä varmistamaan, että tehtyä työtä voidaan hyödyntää tulevissa rakenteissa, mitä tahansa ne tulevat olemaankin. Toisaalta on varmistettava myös se, että rakenteiden muuttuessa toiminnot pysyvät perässä. Innokylän avulla pystytään linkittämään yhteen hankkeita, jotka ovat lähellä toisiaan, Kuopila korostaa.

– Toivottavasti kaikki hoksaavat Innokylän hyödyt, että se auttaa itseä ja toisia. Lisäksi verkkopalvelu on selkeä ja hakutoiminnot toimivat hyvin, mikä edistää käytettävyyttä, Paasovaara kannustaa kaikkia Innokylän pariin.

Tutustu tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen.

Kirsi Paasovaara

Erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara työskentelee Sosiaali- ja terveysministeriössä.

Antti Kuopila

Erityisasiantuntija Antti Kuopila työskentelee Sosiaali- ja terveysministeriössä.