Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille eli maakunnille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus
Lyhyt kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille eli maakunnille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Krista Björkroth
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
krista.bjorkroth@stm.fi

Luotu

31.12.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Palvelujärjestelmän haasteet ovat erilaisia eri puolilla maatamme. Väestöä menettävillä, ikääntyvillä alueilla sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa on ongelmia. Muun muassa pääkaupunkiseudulla väestönkasvu ja maahanmuuttajien määrän kasvu aiheuttavat haasteita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Suomeen tarvitaan sote-rakenne, joka vastaa näihin yhteiskunnan muutoksiin.

Päämäärä ja päätavoite

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteensovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Aihealueet

Sosiaalihuolto

Ilmiöt

Alueellinen erilaistuminen Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot Eriarvoistuminen ja segregoituminen Hyvinvointitalous Robotisaatio ja tekoäly Syrjäytyminen Taloudellinen kestävyys Teknologia sulautuu kaikkeen Terveyserojen kasvaminen Väestö keskittyy muutamille alueille Väestörakenne muutoksessa Älykkään teknologian murros Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia