Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - ohjelma

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - ohjelma
Lyhyt kuvaus

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022. 

 

Toimiaika

Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022. 
THL tukee ohjelman alueellista toimeenpanoa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman avustuspäätökset (soteuudistus.fi)

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Hankejohtajat ylilääkäri Anu Niemi ja sosiaalihuollon johtava asiantuntija Anu Muuri
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Luotu

28.06.2020

Viimeksi muokattu

30.06.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Valtionavustuksen hakeminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmaa vuosina 2020-2022 toteuttaville hankkeille oli käynnissä  201.1-31.3.2020.  Tutustu valtionavustusten hakuohjeisiin soteuudistus.fi-sivustolla

Päämäärä ja päätavoite

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoitteena 

  • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
  • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
  • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
  • hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat
Tuotokset ja tulokset

Tänne kootaan THL:n tekemän arvioinnin tiivistyksiä koko ohjelman tuloksista kehittämistyön edetessä.

Kukin alueellinen toimijaverkosto tekee oma-arviointia oman kehittämistoiminnan osalta oman alueellisen kokonaisuuden sivulle "Arviointi"-osioon. (Listaus ja linkit alueellisiin kokonaisuuksiin löytyvät ylempää  perustiedoista "toimijat"-otsikon alta.) 

Liitetiedostot ja linkit
Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu

Aihealueet

Sosiaali- ja terveyskeskukset Sosiaalihuolto Perusterveydenhuolto

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön