Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - ohjelma

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. 

Tietoa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta soteuudistus.fi-sivuilla

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma thl.fi-sivuilla

Rakenneuudistuksen Innokylä-kokonaisuus

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa - kokonaisuus Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - ohjelma
Lyhyt kuvaus

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. 

Tietoa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta soteuudistus.fi-sivuilla

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma thl.fi-sivuilla

Rakenneuudistuksen Innokylä-kokonaisuus

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa - kokonaisuus Innokylässä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Ohjelman tavoitteena 

  • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
  • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
  • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
  • hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat
Toimiaika

Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. 

 

MATERIAALIT

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman aikana järjestettyjen verkostopäivien ja muiden tilaisuuksien esitykset ja materiaalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Hankejohtajat ylilääkäri Anu Niemi ja sosiaalihuollon johtava asiantuntija Anu Muuri
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

22.12.2021

Viimeksi muokattu

13.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa vuosina 2020-2022. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Tarkoituksena on myös vahvistaa ihmisten luottamusta julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. 

Vuoden 2020 valtionavustushaku on päättynyt. Tietoa myönnetyistä avustuksista soteuudistus.fi-sivustolla.

Päämäärä ja päätavoite

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoitteena 

  • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
  • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
  • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
  • hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat
Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu

Aihealueet

Sosiaali- ja terveyskeskukset Sosiaalihuolto Perusterveydenhuolto

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön