Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminta käynnistyy

Sosiaali- ja terveysalan yhteiskehittämisen edistämiseksi on perustettu innovaatio- ja strategiaverkosto, jonka toiminta käynnistyy alkusyksystä. Liity mukaan!

Kuva
kuvituskuva

Innovaatio- ja strategiaverkosto tarjoaa kansallisen foorumin yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Verkoston toiminta on avoin kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä.

Verkoston tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä sekä vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita. Yhteisellä verkostotoiminnalla halutaan saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun. Päämääränä on myös tukea laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän, PPSHP:n ja Oulunkaaren sekä verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. Verkoston toiminta perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen verkostoaktiviteettien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkoston jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia kehitysteemoja tai -haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi. 

Uuden verkoston ensimmäinen verkkoklinikka järjestetään 8.9. klo 9-11, jolloin aiheena on Innovaatiolähettilästoiminta - Sote-ammattilaiset rohkeasti mukaan yhteiskehittämistoimintaan. Verkkoklinikka sisältää verkoston ja sen tavoitteiden esittelyn, vuorovaikutteisia tuokioita ja koulutuksellisen osuuden, jossa kuulemme useammalta alueelta kokemuksia siitä, miten innostetaan sote-ammattilaisia innovaatiotoimintaan.

Lue lisää ja liity mukaan: Innovaatio- ja strategiaverkoston kokonaisuus Innokylässä 

Lisätiedot:

Merja Ikäheimo
merja.ikaheimo@thl.fi
p. 029 524 7604

Pauliina Hyrkäs
pauliina.hyrkas@ppshp.fi
p. 040 504 6180