Verkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Toiminta on avointa kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. 

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän ja kaikkien verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan verkostoon
Saat automaattisesti kutsun kaikkiin verkoston tilaisuuksiin.

Innovaatio- ja strategiaverkoston tilaisuuksien materiaalit

Innovaatio- ja strategiaverkoston seuraava verkkoklinikka 19.4.2023 klo. 9-11

Muista somessa: #soteinnovaatioverkosto

VASTAA VERKOSTON TOIMINTAA KOSKEVAAN VÄLIARVIOINTIIN 15.2.-20.4.2023 -> https://link.webropolsurveys.com/S/D91D5261D45B0E64

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Innovaatio- ja strategiaverkosto
Lyhyt kuvaus

Verkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Toiminta on avointa kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. 

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän ja kaikkien verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan verkostoon
Saat automaattisesti kutsun kaikkiin verkoston tilaisuuksiin.

Innovaatio- ja strategiaverkoston tilaisuuksien materiaalit

Innovaatio- ja strategiaverkoston seuraava verkkoklinikka 19.4.2023 klo. 9-11

Muista somessa: #soteinnovaatioverkosto

VASTAA VERKOSTON TOIMINTAA KOSKEVAAN VÄLIARVIOINTIIN 15.2.-20.4.2023 -> https://link.webropolsurveys.com/S/D91D5261D45B0E64

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston toiminta perustuu verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen verkostoaktiviteettien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkoston tavoitteena on saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittävään keskusteluun.

Toimiaika

verkoston toimintaa kehitetään kokeillen
- Verkoston toiminnan suunnittelua kevät 2021 
- Verkoston toiminnan aloitus syksy 2021
-Toimintojen ja työskentelyn kokeilua ja muotoutumista 2022
- Toimintakonseptin kuvaaminen ja arviointia & päätös toiminnan jatkamisesta loppuvuosi 2022
 

OSALLISTU VERKOSTON TOIMINNAN SUUNNITTELUUN

Haluatko ehdottaa verkoston yhteiskehittävään keskusteluun kehitysteeman tai -haasteen tai tuoda verkoston tietoon hyvän käytännön, jota voitaisiin hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa laajemmin?  -> Ehdota teemaa tai jaa ideasi

Ehdotuksia ja ideoita kootaan Innokylän Ideapankkiin ja hyödynnetään verkoston tilaisuuksien suunnittelussa ja sisällöissä.

Toimijat

Suunnitteluvaihe (kevät 2021): Hyrkäs Pauliina (Pohde, 3.4.2023 alkaen Innovaatio- ja strategiaverkosto/ Oulun yliopisto), Sari Eskelinen (THL/ Innokylä), Merja Ikäheimo (THL/ Innokylä), Hanne Savolainen (THL/Innokylä). Verkoston käynnistyessä em. henkilöt muodostavat verkoston nk. koordinoivan ydintiimin. Ydintiimin tehtäviä on mm. toiminnan koordinointi, viestintä, arviointi, yhteiskehittämisen kansallisen mallin kehittäminen.

Verkoston toimintaa suunnittelevaa laajennettuun ryhmään kuuluvat lisäksi: Raisa Saraniemi (VAKE), Hanna Pellikka (KEUSOTE), Siiri Jalo (Laurea AMK), Petri Sipilä (SOTE -osuuskunta Suomi), Sami Makkula (LAB AMK), Veera Paara (OMA Häme), Laura Tahvanainen (Laurea AMK), Anna Nurmela (Hyvä EP), Meri-Tuuli Lehmuskallio (HUS)
Laajennetun ryhmän tehtäviä on mm. sisältöjen ja osallistavien toimintatapojen suunnittelu, verkoston tuottaminen ideoiden testaaminen käytännössä ja testauspaikkojen "haistelu". 

Verkoston TKI-toiminnan yhteyshenkilöt hyvinvointialueilla:

Pauliina Hyrkäs, Innovaatio - ja strategiaverkosto/ Oulun yliopisto (*myös verkoston ydinryhmässä)
Hanna Pellikka, Keski-Uudenmaan hv-alue (**verkoston laajennetussa ryhmässä)
Veera Paara, Kanta-Hämeen hv-alue ja keskussairaala (**verkoston laajennetussa ryhmässä)
Riitta Salunen, Pirkanmaan hv-alue ja TAYS
Johanna Jylhä-Ollila ja Juha Töyräs, Pohjois-Savon hv-alue ja KYS
Eriikka Siirala, Varsinais-Suomen hv-alue ja TYKS
Katariina Rouvinen, HUS-alue
Anna Nurmela, Hyvä EP

Verkoston toiminnan kokeilu (syksy 2021 ->): toiminta on avointa 

 

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Merja Ikäheimo (THL), Pauliina Hyrkäs (Innovaatio -ja strategiaverkosto/Oulun yliopisto)
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
merja.ikaheimo@thl.fi

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

07.01.2023

Viimeksi muokattu

13.03.2023
Päämäärä ja päätavoite

Ratkaisemme yhdessä verkostona julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiotoimintaan liittyviä haasteita ja jaamme toisillemme hyviä käytäntöjä. Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali-ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston tavoitteet

  • Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä
  • Vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita.
  • Saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun.
  • Toimia ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä
  • Tukea laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston periaatteet

• Toiminta perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
• Verkoston jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi.
• Verkosto toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja rentona foorumina, jossa
voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida omia
ideoita.
• Verkoston toiminta kehittyy kokeilujen kautta. Sitä mukaa kun opimme yhdessä, niin verkostolle
syntyy yhteisiä toimintatapoja. 

Muuta

•Tavoitteena: kansallinen TKIO-toiminnan ja -yhteistoiminnan kehittäminen (linkki ekosysteemitoimintoihin!)

• Ihan uudenlaiset ratkaisut esiin - TKIO-yhtymäkohdat, tutkimusverkosto, TKIO-yhteistyömalli/-verkosto

• Ei linkitetä liian tiiviisti yksittäisiin hankkeisiin – toiminnan jatkuvuus!

•Viedään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön aktiivista osallistumista kehittämistoimintaan (ja innovaatiolähettilästoimintaa) eteenpäin

•Verkostossa sekä nimettyjä jäseniä että vapaa pääsy

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Alueiden välinen yhteiskehittäminen käytännössä?

Alueiden kehittäjien yhteiset tilaisuudet, joissa jaetaan tietoa ja osaamista, kuvataan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja (tukee myös Innokylän toimintaa – ratkaisujen käyttöönottoa)

Yhteiset ideahaasteet, soveltuvien ratkaisujen kartoitus kumppaniorganisaatioista ym.

 

Tuloksia

- Jaettu selkeitä käytäntöjä innovaatiotoimintaan

- Vertaiskehittämisen foorumi tarjoaa tukea 

- Verkoston toiminnasta ja sen aikaansaamista tuloksista viestitään 

 

Tuotokset ja tulokset

Väliarviointikysely verkoston jäsenille 15.2.-8.3.2023