Verkosto tarjoaa kansallisen foorumin yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Verkoston toiminta on avoin kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä.

Verkoston toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän, PPSHP:n ja Oulunkaaren sekä verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan verkostoon
Saat automaattisesti kutsun kaikkiin verkoston tilaisuuksiin.

Some-aihetunniste: #soteinnovaatioverkosto

Verkoston seuraava verkkoklinikka on 3.11. klo 9-10 - Teemana Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen Ilmoittaudu

Innovaatio- ja strategiaverkoston tilaisuuksien materiaalit

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Innovaatio- ja strategiaverkosto
Lyhyt kuvaus

Verkosto tarjoaa kansallisen foorumin yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Verkoston toiminta on avoin kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä.

Verkoston toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän, PPSHP:n ja Oulunkaaren sekä verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. 

Ilmoittaudu mukaan verkostoon
Saat automaattisesti kutsun kaikkiin verkoston tilaisuuksiin.

Some-aihetunniste: #soteinnovaatioverkosto

Verkoston seuraava verkkoklinikka on 3.11. klo 9-10 - Teemana Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen Ilmoittaudu

Innovaatio- ja strategiaverkoston tilaisuuksien materiaalit

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston toiminta perustuu verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen verkostoaktiviteettien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkoston tavoitteena on saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittävään keskusteluun.

Toimiaika

Verkoston toiminnan suunnittelua kevät 2021 

Verkoston toiminnan kokeilua syksy 2021 -> 

 

OSALLISTU VERKOSTON TOIMINNAN SUUNNITTELUUN

Haluatko ehdottaa verkoston yhteiskehittävään keskusteluun kehitysteeman tai -haasteen tai tuoda verkoston tietoon hyvän käytännön, jota voitaisiin hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa laajemmin?  -> Ehdota teemaa tai jaa ideasi

Ehdotuksia ja ideoita kootaan Innokylän Ideapankkiin ja hyödynnetään verkoston tilaisuuksien suunnittelussa ja sisällöissä.

Toimijat

Suunnitteluvaihe (kevät 2021): Hyrkäs Pauliina (PPSHP), Sari Eskelinen (THL/ Innokylä), Merja Ikäheimo (THL/ Innokylä), Hanne Savolainen (THL/Innokylä),

Verkoston käynnistyessä em. henkilöt muodostavat verkoston nk. koordinoivan ydintiimin. Ydintiimin tehtäviä on mm. toiminnan koordinointi, viestintä, arviointi, yhteiskehittämisen kansallisen mallin kehittäminen.

Verkoston toimintaa suunnittelevaa  laajennettuun ryhmään kuuluvat lisäksi: Raisa Saraniemi, Petra Pohjanheimo, NIko Lankinen, Siiri Jalo, Petri Sipilä, Sami. Laajennetun ryhmän tehtäviä on mm. sisältöjen ja osallistavien toimintatapojen suunnittelu, verkoston tuottaminen ideoiden testaaminen käytännössä ja testauspaikkojen "haistelu". (Jäsenistön on suunniteltu olevan vaihtuva. Uudet jäsenet syksy 2022)

Verkoston toiminnan kokeilu (syksy 2021 ->): toiminta on avointa 

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Merja Ikäheimo (THL), Pauliina Hyrkäs (PPSHP)
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
merja.ikaheimo@thl.fi

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

08.09.2021

Viimeksi muokattu

22.10.2021
Päämäärä ja päätavoite

Ratkaisemme yhdessä verkostona julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiotoimintaan liittyviä haasteita ja jaamme toisillemme hyviä käytäntöjä. Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali-ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston tavoitteet

  • Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä
  • Vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita.
  • Saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun.
  • Toimia ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä
  • Tukea laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston periaatteet

• Toiminta perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
• Verkoston jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi.
• Verkosto toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja rentona foorumina, jossa
voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida omia
ideoita.
• Verkoston toiminta kehittyy kokeilujen kautta. Sitä mukaa kun opimme yhdessä, niin verkostolle
syntyy yhteisiä toimintatapoja. 

Muuta

•Tavoitteena: kansallinen TKIO-toiminnan ja -yhteistoiminnan kehittäminen (linkki ekosysteemitoimintoihin!)

• Ihan uudenlaiset ratkaisut esiin - TKIO-yhtymäkohdat, tutkimusverkosto, TKIO-yhteistyömalli/-verkosto

• Ei linkitetä liian tiiviisti yksittäisiin hankkeisiin – toiminnan jatkuvuus!

•Viedään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön aktiivista osallistumista kehittämistoimintaan (ja innovaatiolähettilästoimintaa) eteenpäin

•Verkostossa sekä nimettyjä jäseniä että vapaa pääsy

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Alueiden välinen yhteiskehittäminen käytännössä?

Alueiden kehittäjien yhteiset tilaisuudet, joissa jaetaan tietoa ja osaamista, kuvataan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja (tukee myös Innokylän toimintaa – ratkaisujen käyttöönottoa)

Yhteiset ideahaasteet, soveltuvien ratkaisujen kartoitus kumppaniorganisaatioista ym.

 

Tuloksia

- Jaettu selkeitä käytäntöjä innovaatiotoimintaan

- Vertaiskehittämisen foorumi tarjoaa tukea 

- Verkoston toiminnasta ja sen aikaansaamista tuloksista viestitään 

 

Innokylä badge kättely ja rattaat

Aihealueet

Innovaatiotoiminta Yhteiskehittäminen Strategia Verkostot

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön