Verkosto tarjoaa kansallisen foorumin yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Verkoston toiminta on avoin kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä.

Verkoston toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän, PPSHP:n ja Oulunkaaren sekä verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. 

Verkosto järjestää ensimmäisen kaikille avoimen Innokylän verkkoklinikan 8.9.2021 klo 9-11 -> Aiheena: innovaatiolähettilästoiminta, kehittämistyötä tekevien ammattilaisten rohkaiseminen osallistumaan innovaatiotoimintaan

Ilmoittaudu mukaan verkostoon
Saat automaattisesti kutsun kaikkiin verkoston tilaisuuksiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Innovaatio- ja strategiaverkosto
Lyhyt kuvaus

Verkosto tarjoaa kansallisen foorumin yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Verkoston toiminta on avoin kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä.

Verkoston toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän, PPSHP:n ja Oulunkaaren sekä verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. 

Verkosto järjestää ensimmäisen kaikille avoimen Innokylän verkkoklinikan 8.9.2021 klo 9-11 -> Aiheena: innovaatiolähettilästoiminta, kehittämistyötä tekevien ammattilaisten rohkaiseminen osallistumaan innovaatiotoimintaan

Ilmoittaudu mukaan verkostoon
Saat automaattisesti kutsun kaikkiin verkoston tilaisuuksiin.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston toiminta perustuu verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen verkostoaktiviteettien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkoston tavoitteena on saada monipuolisesti alueiden ja eri sektorien edustajien ääni kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittävään keskusteluun.

Haluatko ehdottaa verkoston yhteiskehittävään keskusteluun kehitysteeman tai -haasteen tai tuoda verkoston tietoon hyvän käytännön, jota voitaisiin hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa laajemmin?  -> Ehdota teemaa tai jaa ideasi

Ehdotuksia ja ideoita kootaan Innokylän Ideapankkiin ja hyödynnetään verkoston tilaisuuksien suunnittelussa ja sisällöissä.

Toimiaika

Verkoston toiminnan suunnittelu kevät 2021

Verkoston toiminnan kokeilu syksy 2021 -> 

Toimijat

Suunnitteluvaihe (kevät 2021): Hyrkäs Pauliina (PPSHP), Anu Vuorinen (Oulunkaari), Sari Eskelinen (THL/ Innokylä), Merja Lyytikäinen (THL/ Innokylä), Hanne Savolainen (THL/Innokylä)

Verkoston toiminnan kokeilu (syksy 2021 ->): toiminta on avointa 

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Merja Lyytikäinen (THL), Pauliina Hyrkäs (PPSHP)
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
merja.lyytikainen@thl.fi

Luotu

08.09.2021

Viimeksi muokattu

01.07.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

TÄYDENTYY

Päämäärä ja päätavoite

Ratkaisemme yhdessä verkostona julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiotoimintaan liittyviä haasteita ja jaamme toisillemme hyviä käytäntöjä. Alueiden välinen yhteiskehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakamisen tavat ja rakenteet vahvistuvat; tuetaan laajemmin sosiaali-ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston periaatteet, tavoitteet:

•Tavoitteena: kansallinen TKIO-toiminnan ja -yhteistoiminnan kehittäminen (linkki ekosysteemitoimintoihin!)

• Ihan uudenlaiset ratkaisut esiin - TKIO-yhtymäkohdat, tutkimusverkosto, TKIO-yhteistyömalli/-verkosto

• Ei linkitetä liian tiiviisti yksittäisiin hankkeisiin – toiminnan jatkuvuus!

•Viedään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön aktiivista osallistumista kehittämistoimintaan (ja innovaatiolähettilästoimintaa) eteenpäin

•Verkostossa sekä nimettyjä jäseniä että vapaa pääsy

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Alueiden välinen yhteiskehittäminen käytännössä?

Alueiden kehittäjien yhteiset tilaisuudet, joissa jaetaan tietoa ja osaamista, kuvataan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja (tukee myös Innokylän toimintaa – ratkaisujen käyttöönottoa)

Yhteiset ideahaasteet, soveltuvien ratkaisujen kartoitus kumppaniorganisaatioista ym.

 

Tuloksia

- Jaettu selkeitä käytäntöjä innovaatiotoimintaan

- Vertaiskehittämisen foorumi tarjoaa tukea 

- Verkoston toiminnasta ja sen aikaansaamista tuloksista viestitään 

 

Innokylä badge kättely ja rattaat

Aihealueet

Innovaatiotoiminta Yhteiskehittäminen Strategia Verkostot

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön