Kaatumisen ehkäisyn yhteistyössä on voimaa

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -toimintamalli voitti vuoden 2023 TerveSos -palkintokisan yleisöäänestyksen. Sari Hokkanen kertoo blogissaan toimintamallin yhteiskehittämisestä ja käyttöönotosta. 

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -toimintamalli voitti vuoden 2023 TerveSos-palkintokisan yleisöäänestyksen. Palkintokisan finaaliin pääsy ja yleisöäänestyksen voitto kertovat siitä, miten Etelä-Karjalassa osataan kehittää palveluita ja toimia yhdessä. 

Mitäs me täällä Etelä-Karjalassa sitten teimme?

Aluksi hankimme tietoa kaatumisten syistä ja seurauksista Etelä-Karjalassa ja mitä muualla Suomessa jo tehdään kaatumisen ehkäisemiseksi. Eri alueilla on jo käytössä tutkimustietoon pohjautuvia toimintamalleja. Selvitystyötä tehtiin yhdessä Ikäinstituutin, UKK-instituutin, Luustoliiton, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, HUSin ja Pohjanmaan alueiden kanssa.

Hankkimaamme tietoa jaoimme ikäystävällisen Etelä-Karjalan verkoston toimijoille kunnissa, vanhus- ja vammaisneuvostoissa, järjestöissä, seurakunnissa, oppilaitoksissa, pelastuslaitoksella sekä Eksotessa. Eksoten johdon tuella sovimme maakunnallisessa ikäverkostossa Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -toimintamallin valmistelun aloittamisesta. 

Osallistavaa yhteistyötä

Alkuvuodesta 2022 kutsuimme alueen eri toimijoita osallistaviin työpajoihin, joissa keskustelimme yhdessä valmisteluvaiheessa olevasta toimintamallista. Kohtasimme myös ikäihmisiä kaikissa alueen kunnissa järjestetyissä kaatumisen ehkäisyn osallistavissa työpajoissa, joissa kuulimme heidän tarpeistaan kaatumisen ehkäisemiseksi ja ajatuksiaan toimintamallista. 

Käynnistimme maakunnallisessa ikäverkostossa kaatumisvaarassa oleville ikäihmisille suunnattujen Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien suunnittelun. Alueen kunnat sitoutuivat käynnistämään Pysytään pystyssä -liikuntaryhmiä. Ikäinstituutin asiantuntijat suunnittelivat liikuntaryhmien tarkemman sisällön ja palautekyselyt ryhmiin osallistujille ja ohjaajille. Eksoten työntekijät markkinoivat ryhmiä kaatumisvaarassa oleville ikäihmisille eri viestintäkanavia hyödyntäen.  

Toimintamallin jalkautus alkoi maaliskuussa 2022, jolloin avasimme kansalaisille ja sidosryhmätoimijoille Turvallisuuden edistäminen -sivuston, johon on koottu laaja tietopaketti kaatumisen ehkäisyyn ja parempaan pystyssä pysymiseen.

Järjestimme Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -webinaarin alueen ammattilaisille ja eri toimijoille. Webinaarissa esittelimme ensimmäistä kertaa alueelliset kaatumisen ehkäisy -toimintamallit kansalaisille ja ammattilaisille.  

Työpajoissa ja koulutuksissa tieto karttuu

Levittämistyössä kohtasimme ammattilaisia ja ikäihmisiä Etelä-Karjalan kuntien ikäihmisten vaikuttamispäivissä touko-kesäkuussa 2022, joissa esittelimme alueelliset kaatumisen ehkäisy -toimintamallit. Vaikuttamispäivien kaatumisen ehkäisyn osallistavissa työpajoissa ikääntyneet kuntalaiset pohtivat ja jakoivat omia keinojaan parempaan pystyssä pysymiseen. 

Eksoten ja sidosryhmien ammattilaisia koulutimme kaatumisen ehkäisyn osallistavissa työpajoissa. Lisäksi vierailimme Eksoten johtoryhmissä, jotka saivat tehtäväksi miettiä yksikkökohtaisia keinoja kaatumisen ehkäisyyn liittyen. Eksoten henkilöstön koulutuksiin liittyi myös Duodecimin kaatumisen ehkäisyn verkkokurssin suorittaminen.

Ikäihmisten vaikuttamispäivien osallistujien tarpeet ja kehittämisehdotukset konkretisoituivat toimintaan. Järjestimme kaikissa alueen kunnissa syksyllä 2022 apuvälineinfot, Rolla on the road -kiertueen, jossa esiteltiin apuvälineitä ja ohjattiin niiden oikea-aikaiseen ja turvalliseen käyttöön. Apuvälineinfot saivat hyvän vastaanoton ja Arjen olohuoneet olivat täynnä ikäihmisiä useassa alueen kunnassa.

Tiedolla johtamista ja aktiivista viestintää

Kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ on perustunut tiedolla johtamiseen. Olemme koonneet Eksoten ja hyvinvointialueen raportointitietoa lonkkamurtumista infograafeihin sekä jakaneet Sotkanetin tietoa kaatumisista ja niiden seurausvaikutuksista aktiivisesti alueen eri toimijoiden kanssa. 

Kaatumisen ehkäisystä, sen yhteisestä työstä ja Pysytään pystyssä -liikuntaryhmistä olemme viestineet laajasti ja aktiivisesti: kuntien, järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten, hyvinvointialueen, Innokylän, Eksote-lehden, radiokampanjan, eri somekanavien, paikallisten sanomalehtien, uutiskirjeiden sekä Ikäinstituutin ja muiden kansallisten toimijoiden avulla. 

Olemme onnistuneet luomaan innostusta, vahvaa yhteistyötä ja yhdessä kehittämistä, luottamusta sekä kumppanuutta kaatumisen ehkäisyn yhteiseen työhön Etelä-Karjalassa. Onnistumisen elementtejä voimme tunnistaa useita, kuten ikäverkoston toimijoiden yhteen saattaminen ja yhteisistä tavoitteista sopiminen, terveyden edistämisen määrärahalla toteutettu kehittämishanke sekä riittävän konkreettinen toimintamallin rakentaminen ja levittäminen. 

Yhteinen työmme jatkuu. Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn yhteisen työn onnistuminen on erinomainen ja konkreettinen esimerkki myös yhteisövaikuttavuudesta. 

Sari Hokkanen

Sari Hokkanen työskentelee projektipäällikkönä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella

Lue lisää:

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin pidempänä versiona Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuilla 17.5.2023