Kuule kutsuhuuto ja ole osa muutosta

Nopeasti muuttuvassa maailmassa asioiden välisiä jännitteitä ja suhteita on yhä vaikeampi hahmottaa. Kompleksisessa ympäristössä vanhat reitit eivät enää yksin riitä. Mervi Aalto-Kallio ja Erica Mäkipää kannustavat blogissaan ratkaisujen etsijöitä ja kehittäjiä astumaan rohkeasti muutoksen tielle. 

Kuva
kuvituskuva

Olet risteyksessä. Valittavanasi on kaksi reittiä eteenpäin. Ensimmäinen reitti on tuttu, toimiva ja ihan hyödyllinen. Tiedät mitä on vastassa ja mikä määränpäässä odottaa. Tiedät, miten sinne menet, mitä resursseja sinulla on käytettävissä, mikä on sinun tehtäväsi ja vastuusi perille päästäksesi.

Toinen reitti on uusi, monivaiheisempi ja herättää kiinnostusta. Näet, että päämääränä on jotain tavoittelemisen arvoista ja jotain suurempaa. Epäilet, pääsetkö perille asti omin voimin. Et täysin hahmota, miten sinne pääsee. Osa reiteistä näyttäisi johtavan umpikujaan. Uskaltaako sitä valita? Kannattaako pysyä tutussa? Kumman reitin sinä valitsisit? Jos toinen reitti ei avautunut, seuraavassa neljä kutsuhuutoa.

1. Kutsuhuuto: Ymmärrä asioiden yhteenkietoutuneisuus

Jos haluamme tarttua aikamme isoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, tutut ja vanhat reitit eivät enää riitä. Meitä haastaa nopeasti muuttuva maailma, jossa kaikkeen emme voi varautua etukäteen. Varautumisyrityksistä huolimattakin törmäisimme väistämättä siihen, että asiat ovat sidoksissa toisiinsa ja yhteenkietoutuneita. Emme yksin pystyisi vaikuttamaan kaikkiin niihin liittyviin asioihin. Puhutaan pirullisista, ilkeistä tai viheliäisistä ongelmista. Sellaisia ovat yhteiskunnassamme esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyserot väestöryhmien välillä, pitkäaikaistyöttömyys, ikäihmisten yksinäisyys, lapsiperheköyhyys, nuorten mielenterveysongelmat. Suurimmalla osalla meistä on halua vaikuttaa ongelmiin. Tulevaisuus edellyttää, että opimme ymmärtämään näiden viheliäistenkin ongelmien taustalla olevia monenvälisiä suhteita ja hyväksymään, että kaikkea emme silti saa aukikirjoitettua. Hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita, että luovutamme.

2. Kutsuhuuto: Tunnista muutostarpeet

Jos haluamme isojen ongelmien niiden kompleksisuudesta huolimatta tulevan ratkaistuksi, tutut ja vanhat reitit eivät enää riitä. Vaikka kaikkea emme saisi aukikirjoitettua, paljon voimme silti systeemejä ymmärtää, näkemään kokonaisuuksia ja sen osia. Pystymme luomaan käsitystä toimintaympäristöstä ja tunnistamaan muutostarpeita. Pystymme luomaan syvää ymmärrystä ilmiöstä ja tarpeen taustalla olevia pinta- ja juurisyistä. Asioista, joihin meidän pitäisi yhdessä vaikuttaa. Pystymme myös asettamaan päämäärän ja tavoitteita sekä toimenpiteet, joilla ne voi saavuttaa. Voimme mallintaa pitkälti sen, miten isot ongelmat tulevat ratkaistuksi. Ainakin etappi etapilta. Ja miten me olemme näissä askeleissa mukana.

3. Kutsuhuuto: Luo yhdessä

Jos haluamme olla mukana ja osa isojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua, tutut ja vanhat reitit eivät enää riitä. Meidän on avattava ovi yhteiskehittämiselle ja laajennettava rajapintoja myös jo tutuksi tulleiden yhteistyökumppaneiden ja verkostojen ulkopuolelle. Vain siten saamme systeemitason muutosta edistävät voimat liikkeelle. Tavoitteellista yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä ei voi kuitenkaan liikaa kiirehtiä. On annettava aikaa yhteistyön perustusten luomiselle. Meidän on opittava toisistamme. Aktivoidumme ja sitoudumme yhteiskehittämiseen vaiheittain, kun saamme rakennettua luottamusta, käytyä rakentavaa vuoropuhelua, luotua yhteisiä ajattelumalleja sekä jaettua ymmärrystä siitä, mitä haluamme yhdessä saada aikaan. Johtajien tulee luoda mahdollisuuksia yhteiskehittämiselle. Yhteiskehittämistä koordinoivalta orkestraattorilta odotetaan puolestaan kykyä sitouttaa toimijat muutoksen tekemiseen.

4. Kutsuhuuto: Tavoittele muutosta

Jos haluamme vaikuttaa ja saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, tutut ja vanhat reitit eivät enää riitä. Erillään ja osaoptimoimalla vain omat tuloksemme emme pääse määränpäähän, ainoastaan osan matkaa eteenpäin. Oman työn tulokset ja vaikutukset on liitettävä osaksi kokonaisvaikuttavuutta. Omat vaikutusketjumme on kiedottava osaksi vaikuttavuuden ekosysteemiä. Vain näin saamme todennettua, ovatko kertaantuneet vaikutukset onnistuneet saamaan aikaan tavoiteltavaa yhteiskunnallista muutosta. Onko haasteita saatu ratkaistua? Ovatko toimenpiteet yhdessä olleet toimivia, oikeita ja kokonaisuutta tukevia pitkällä aikavälillä?

Kun seisot omassa risteyksessäsi ja olemme perustelleet sinulle syyn valita toisen, vielä osin tuntemattoman reitin, mikä estäisi sinua valitsemaan sitä. Jos jokin vielä haraa vastaan, selvitä mihin esteisiin voit itse vaikuttaa ja lähde ratkomaan niitä ja ole ajamassa muutosta, jolla isommat rakenteelliset ja systeemitason esteet saadaan murrettua. Muutoksen tiellä tarvitaan meitä kaikkia.

 

Erica Mäkipään & Mervi Aalto-Kallion toimittama artikkelijulkaisu Muutosten tiet kietoutuvat yhteen tuo monipuolista asiantuntijuutta edustavien kirjoittajien erilaisia näkökulmia lähestyä kompleksista maailmaa, jossa systeemisen muutoksen aikaansaaminen, ilmiölähtöinen lähestymistapa ja yhteiskehittäminen ovat avaimia vaikuttaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tutustu verkkojulkaisuun, lue kokonaan tai valitse itseäsi kiehtovimmat artikkelit ja inspiroidu muutoksentekijäksi.

Mervi Aalto-Kallio

Mervi Aalto-Kallio työskentelee erityisasiantuntijana SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä

 

Erica Mäkipää

Erica Mäkipää työskentelee erityisasiantuntijana SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä