Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn Väkivallaton VAKE -toimintamalli voitti TerveSos-palkinnon 2023

Vuoden 2023 TerveSos-palkinnon on voittanut toimintamalli Väkivallaton VAKE - Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Tänä vuonna kilpailun teemana oli mukana pysyminen.

TerveSos-palkinto on tunnustus tiettyyn teemaan liittyvälle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle. Palkintohaku on osa vuosittain järjestettävää TerveSos-tapahtumaa. Palkintosumma on 2 000 euroa.

TerveSos-palkintokilpailuun haettiin tänä vuonna uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa näkyvät osallisuus, yhdenvertaisuus sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Keskeinen kriteeri oli luoda toisten mukana pysymistä tukevia konkreettisia ratkaisuja. Näkökulmana oli ihmislähtöisyys ja TerveSos-tapahtuman teemaa mukaillen ajatus Pidetään kaikki kärryillä - ihmiseltä ihmiselle!

Väkivallaton VAKE vastaa oivallisella tavalla kriteereihin. Toimintamallin lähtökohta on, että väkivallan ehkäisy kuuluu kaikille. Pelkkä tiedon lisääminen ei riitä, vaan on vaikutettava myös asenteisiin ja taitoihin. Valistamisen sijaan mallissa tarjotaan reflektiivistä psykoedukaatiota, joka haastaa pohtimaan omia asenteita, käsittelemään tunteita sekä oppimaan uusia tapoja toimia.

Toimintamallin kantavana ajatuksena on tabujen murtaminen: väkivallasta puhutaan avoimesti, rehellisesti ja systemaattisesti eri kohderyhmien kanssa, jotta kynnys tuen ja avun hakemiseen madaltuu. Toimintamallissa suunnataan erilaista koulutusta, palveluja ja viestintää paitsi työntekijöille, myös suoraan eri ikäisille kuntalaisille.

Samalla varmistetaan, että väkivallan ehkäisytyön palvelupolku on saumaton. Mallissa on myös kehitetty kohdennettuja palveluja ryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Kehittäminen on tapahtunut tarvelähtöisesti sekä työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita että kuntalaisia osallistaen.

TerveSos-palkintoa haki yhteensä 39 toimintamallia, joista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointiraati valitsi kuusi finalistia. Palkinnon valitsi raadin esityksestä THL:n valtion palvelut -osaston johtaja Anneli Pouta

Yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan finalisteista Innokylän verkkopalvelussa. Voittajaksi nousi 367 äänellä Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -malli. Yleisön suosikin palkintosumma on 1 000 euroa.

Lisätietoa:

TerveSos-palkinnon verkkosivut

Anneli Pouta
Johtaja
THL
Puh. 029 524 6235
etunimi.sukunimi@thl.fi