Leviääkö innovaatio? - Esimerkkinä kotimittaustiedon integraatio

Kuva
Jarkko Lumion valokuva

Kotidigi-hankkeessa on kehitetty kotona käytettävien elintoimintojen mittalaitteiden tuottaman tiedon yhdistävä, avoimiin rajapinta- ja standardiratkaisuihin perustuva integraatioalusta sekä käyttöliittymä. Integraatioalusta on koko Suomen julkisessa terveydenhoidossa vapaasti käytettävä ratkaisu, jota kehitetään ratkaisusta hyötyvien yritysten yhteistyöllä. Innovaatio on avoimuus; tuotetta ei tarvitse ostaa. Integraatioalusta on käyttöliittymineen jo Tampereella tuotantokäytössä.

Kotidigi-alusta tukee ennaltaehkäisyä ja vähentää sairaalapäivien tarvetta sekä akuuttihoidosta seuraavia turhia sairaalapäiviä.  Pelkästään kotihoidon asiakkaiden sairaalapäivien vähentäminen kymmenellä prosentilla säästäisi Pirkanmaan sairaalakuluissa noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa. Ratkaisu tukee maakunnallisen avohoidon 24/7 päivystysjärjestelmän rakentamista ja kotisairaalan toimintaa.

Ratkaisu on tehty Tampereelle, mutta erilaisten etähoidon myötä lisääntyvien mittalaitteiden tuottaman tiedon hallinta on globaali ongelma. Kotihoito-organisaatiot ja niiden yksittäiset työntekijät eivät pysty hallitsemaan mittalaitteiden erilaisia käyttöliittymiä, mikä on etäteknologian laajemman käyttöönoton keskeinen este.

Ratkaisu on alustatalouden perusajatuksiin nojaavan yhteistyön hedelmä, jonka hallinnoijakin on julkinen toimija – kunhan joku valtakunnallisista toimijoistamme herää ottamaan pallon vastaan.

Vapaasti käytettävän integraatioalustan leviäminen laajasti käyttöön testaa kansallista kykyämme levittää innovaatioita. Nyt kysytäänkin riittääkö sote-hallintomme koordinointikyky huolehtimaan innovaatioiden levityksestä, ja mikä taho sen käytännössä tekee.

Sote-palvelujen isossa murroksessa tällaiseen rooliin ei ole toistaiseksi löytynyt toimijaa. Strategiapaperit eivät riitä, tarvitaan myös käytännön tekoja – myös valtakunnallisia.

Isännän lisäksi Kotidigi-innovaation käyttöönotossa olisi roolinsa myös julkisilla hankintaorganisaatioilla: Etähoitolaitteiden hankinnoissa ostajia tulisi ohjata vaatimaan laitteilla tuotetun tiedon integroitavuutta. Kotidigi ei ole tuote, joka pitäisi hyvinvointialueille ostaa kilpailuttamalla, joten käyttöönotto olisi nopeaa. Alustan kehittämiskonsortiota muodostavat yritykset kokoontuvat seuraavan kerran 9.11.2022 Tampereella.

Tervetuloa mukaan!

Jarkko Lumio
Kirjoittaja työskentelee Tampereen kaupungilla suunnittelupäällikkönä

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin Kuntaliiton verkkosivuilla 20.9.2022