KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa.

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pirkanmaa KATI - PirKATI
Lyhyt kuvaus

KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa.

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

1. Kehittää toimintamalleja teknologiatuetun kotona asumisen asiakaspolun prosessivaiheisiin

samalla kehittäen asiakkaiden, omaisten, ammattilaisten ja yritysten välisiä

yhteiskehittämisen käytäntöjä teknologian käytön ja kotona-asumisen edistämiseksi.

2. Kehittää Tampereella reaaliaikaisen seurannan ja toiminnanohjauksen mahdollistavaa

Kotidigi-alustaa vastaamaan toiminnan tarpeita, laajentaa alustan käyttöä, sekä

ottaa käyttöön Kotidigi-yhteensopivia, kotona asumista ja kotona tapahtuvaa- sekä

itse- ja omahoitoa tukevia teknologioita. Muissa aluehankkeen kunnissa pyritään laitehankinnoissa

ennakoimaan Kotidigin laajentaminen Pirkanmaan alueelle.

3. Saada uusia, alustaan kytkeytyviä teknologioita käyttöönottamalla ja käyttämällä aikaan

positiivisia hyvinvointivaikutuksia asiakkaille, omaishoitajille ja terveydenhuollon

ammattilaisille, lisätä henkilöstön työhyvinvointia, vaikuttaa sote-kustannuksia

alentavasti sekä luoda arviointimalli vaikutusten arvioimiseksi.

4. Kehittää teknologiatuetun kotona asumisen asiakaspolkua kokonaisvaltaisesti tukeva

alustakokonaisuus ja sen standardoidut rajapinnat sekä testauspalvelu, jolla

yritykset voivat osoittaa laitteidensa standardinmukaisuuden. Kehittää alustan ympärille

yritysten ekosysteemi, joka mahdollistaa näille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

5. Osallistua aktiivisesti uuden kansallisen, toiminnallisia tarpeita edistävän koordinaation
toimintamallin kehittämiseen ja siten osaltaan tukea ja mahdollistaa sote-toimijoiden
ja yritysten yhteistyötä teknologioiden pilotoinnissa ja käyttöönotossa.

Toimiaika

Hankkeen toimiaika / 1.1.2021-31.12.2022

Toimijat

Tähän täydentyy hanketoimijat, eli hankehallinnoija ja osatoteuttaja sekä sekä kumppanit.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia Turunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Tampereen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Pia.Turunen@tampere.fi

Tekijä

Tiina Hult

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

19.11.2021

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Ikääntyminen Kotona asuminen Kotihoito Digitaaliset palvelut

Ilmiöt

Robotisaatio ja tekoäly Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia