Sote-uudistus Innokylässä

Useat sote-uudistukseen liittyvät kehittämisohjelmat hyödyntävät työssään Innokylää. Tätä kehittämistyötä ja työn tuloksia pääsee nyt seuraamaan kootusti Soteuudistus Innokylässä -koontisivun kautta.

Kuva
Ihmisiä yhteistyössä pöydän ääressä

 

Innokylän verkkopalvelu kokoaa sote-uudistukseen liittyvien ohjelmien kehittämisen tulokset yhteen paikkaan. Yhteen koottu tieto kehitetyistä ja kehitteillä olevista ratkaisuista helpottaa tiedon jakamista sekä tukee alueiden välistä vertaiskehittämistä. 

Sote-uudistukseen liittyvät ohjelmat omalla koontisivullaan

Innokylää hyödyntävät sote-uudistuksen kehittämisohjelmat löytyvät verkkopalvelusta omina kokonaisuuksinaan, joista löytyy tietoa hankkeista ja niiden kehittämistyöstä sekä työn tuloksista. Nyt näiden kehittämisohjelmien työn seuraaminen on entistä helpompaa, sillä kokonaisuudet on koottu Soteuudistus Innokylässä -koontisivulle. Sivua täydennetään sitä mukaa kuin Innokylään tulee uusia sote-uudistukseen liittyviä kokonaisuuksia. 

Innokylän kautta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata sote-uudistukseen liittyvää kehittämistä ja syntyneitä tuloksia. Käytännön tietoa saavat kaikki: kehittäjät, päättäjät ja kansalaiset. Samalla voi tunnistaa myös yhteistyön ja yhteiskehittämisen paikkoja. Verkkopalvelu toimii myös hankkeiden ohjauksen ja viestinnän tukena.

Lisätietoa sote-uudistuksesta löydät soteuudistus.fi -sivustolta