Syväsukellus kokeilevan kehittämisen maailmaan

Kolmen hankkeen yhteinen kokeilutiimi lähti pari vuotta sitten opettelemaan kokeilevaa kehittämistä. Oppimatkasta kertyi niin paljon materiaalia ja hyödyllisiä kokemuksia, että niiden pohjalta on nyt koottu Innokylään Kokeilevan kehittämisen kokonaisuus kaikkien hyödynnettäväksi.

Kuva
kokeilukulttuuri
Kuva: Raquel Benmergui

Reilut pari vuotta sitten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) päätti sijoittaa kolmeen kokeiluhankkeeseen: Diakonissalaitoksen  Kanssalaan, Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME -hankkeeseen ja Kukunorin Propellipäihin.

Me kyseisissä hankkeissa työskentelevät kokeilunikkarit Milla, Joonas, Aleksina, Saara, Katriina ja Pasi löysimme toisemme pian hankkeiden alkamisen jälkeen. Huomasimme, että vaikka hankkeiden kohderyhmät olivat erilaisia, olimme saman aiheen äärellä: kokeilevan kehittämisen uumenissa. Muodostui yhteinen kokeilutiimi, jossa olemme päässeet kompuroimaan ja innostumaan yhdessä. Vertaistuen voimaa ei voi koskaan aliarvioida -varsinkaan kun kyse on kokeiluista!

Mistä kokeiluissa on kyse?

Kokeilut ja kokeilukulttuuri ovat olleet keskustelun kohteena jo jonkin aikaa. Jossain vaiheessa tuntui siltä, että kaikki puhuivat kokeiluista, mutta kukaan ei oikein osannut kertoa, mitä niillä tarkoitetaan. Vielä vaikeampaa oli löytää tietoa siitä, miten tukea työyhteisöjä ja verkostoja luomaan sellainen ilmapiiri, jossa uskallettaisiin kokeilla.

Kokeileminen altistaa tarkkaan harkittuihin ehdotuksiin tottuneet asiantuntijat puhumaan epävarmuudesta sekä tekemään ja sietämään virheitä. Kokeilevassa lähestymistavassa moka nähdään lahjana, sillä siinä elää aina mahdollisuus oppia. Kokeilut ovat lähtökohtaisesti luonnosvaiheessa olevia ideoita. Tämä tarkoittaa sitä, että jokin asia niissä ei todennäköisesti toimi, mutta se selviää altistamalla kokeilu käytäntöön.

Kehittämistoiminnassa kokeiluilla viitataan näyttöön perustuviin eli kokemusperäisiin, pieniin ja riskittömiin toimenpiteisiin, joista voi oppia, miten asioita kannattaa tehdä. Kokeiluihin sisältyy ajatus yhteiskehittämisestä, jolloin mukaan otetaan ne henkilöt, joiden elämään kokeiluilla pyritään luomaan jotain parempaa. Kokeilut ovat jonkinlaisia “hiomattomia timantteja”, jotka voivat sysätä liikkeelle suuriakin muutoksia. Parhaimmillaan kokeilujen avulla voi syntyä kokonaan uusia käytäntöjä.

Järjestökentällä kokeileminen on edelleen suhteellisen uutta ja vaatii uudenlaista tapaa suhtautua omaan työhön. Kokeilut kutsuvat pois toimistoista, ihmisten äärelle. Kokeiluprosessissa ratkaisua vaativa ongelma identifioidaan ja pureskellaan yhdessä kohderyhmien edustajien kanssa. Myös ratkaisut yhteiskehitetään, jolloin asiantuntijan rooli muuttuu tietäjästä yhteiskehittämisprosessin fasilitaattoriksi. Kehittäjä ei  kehitä yksin, vaan mobilisoi systemaattisesti muut yhteisen ongelman ja ratkaisuideoinnin äärelle. Syvimmillään kokeilukulttuurin levittäminen vaatii siis suuria muutoksia organisaatioiden totutuissa toimintatavoissa.

Kokeilevan kehittämisen kokonaisuus Innokylään

Kokeilutiimi on nyt puurtanut kokeiluiden parissa vuodesta 2018 lähtien, kukin tahoillamme, toisinaan myös tiiviisti yhdessä. Tänä aikana olemme vetäneet yhteensä noin 60 kokeilua, osa isompia, osa pienempiä. Hankkeemme ovat lähestymässä loppuaan, materiaalia on paljon ja ajatuksiakin on kerääntynyt jonkin verran. Päätimme koota kaikista kokeiluistamme yhteisen, kokemusperäisen kokeilujen aarrearkun Innokylään, jossa ne ovat kenen tahansa kehittäjän luettavissa myös hankkeidemme päätyttyä.

Jos jonkinlaiseen loppuyhteenvetoon olemme päätyneet, niin siihen, että kokeileminen on vielä vähän käytetty mahdollisuus edistää yhteyksiä erilaisten ihmisten välillä sekä kerryttää oppia siitä, miten rakentaa maailmasta entistä parempi paikka. Yhteiskehittäminen, yhdessä ideointi, yhdessä ilakointi ja yhdessä irvistely tekevät hyvää ja edistävät yhteistä tahtotilaa, jonka avulla kokeilevaa kehittämistä voidaan levittää joka kolkkaan. Toivottavasti kokonaisuutemme täällä Innokylässä saa myös omalta osaltaan aikaan juuri tätä.

Tervetuloa siis tutkimaan kokeilutiimimme koostamaa Kokeileva kehittäminen -kokonaisuutta, joka täydentyy vielä syksyn aikana. Toivomme, että saamme kokonaisuutemme avulla levitettyä vertaisoppimisen voimaa, josta itsekin olemme paljon ammentaneet.

Kokeilutiimin puolesta,

Milla Mäkinen, Propellipäät / Kukunori

Kokeilutiimi
Saara Simonen, Pasi Paksuniemi, Joonas Timonen, Milla Mäkinen ja Katriina Nuutinen

Kokeileva kehittäminen -kokonaisuus Innokylässä

Kokonaisuuden on koonnut Kukunorin Propellipäät-hankkeen, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen ja Diakonissalaitoksen Kanssala-hankkeen kokeilutiimi.