Kukunorin Propellipäät-hankkeen, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen  sekä Diakonissalaitoksen Kanssala-hankkeen törmättyä yhteen hanketyöntekijät huomasivat, että hankkeilla on paljon yhteistä. Kaikki kolme hanketta edistävät kokeilevaa kehittämistä ja kokeilukulttuuria. Huomasimme siis olevamme samojen aiheiden äärellä ja näin päätimme myös lähteä levittämään yhdessä kokeilevan kehittämisen, yhteiskehittämisen ja kokeilukulttuurin sanomaa ja niiden edistämisestä saamiamme oppeja. Tämä kokonaisuuskin on siis eräänlainen yhteiskehittämiskokeilu. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kokeileva kehittäminen
Lyhyt kuvaus

Kukunorin Propellipäät-hankkeen, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen  sekä Diakonissalaitoksen Kanssala-hankkeen törmättyä yhteen hanketyöntekijät huomasivat, että hankkeilla on paljon yhteistä. Kaikki kolme hanketta edistävät kokeilevaa kehittämistä ja kokeilukulttuuria. Huomasimme siis olevamme samojen aiheiden äärellä ja näin päätimme myös lähteä levittämään yhdessä kokeilevan kehittämisen, yhteiskehittämisen ja kokeilukulttuurin sanomaa ja niiden edistämisestä saamiamme oppeja. Tämä kokonaisuuskin on siis eräänlainen yhteiskehittämiskokeilu. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Propellipäät kehittävät suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokeilukulttuuria. LOV ME -hanke on Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on positiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin. Kanssala käyttään kokeiluja keinona kehittää ja testata erilaisia tapoja päästä kansalaistoiminnan pariin ja osallistua yhteiskuntaan. Yhdessä siis tavoittelemme kokeilevan kehittämisen leviämistä yhdeksi työkaluksi mahdollisimman monen yhteiskunnallisen toimijan työkalupakkiin.

Toimiaika

Kaikki kolme hanketta aloittivat toimintansa vuonna 2018, jonka aikana alkoi myös kolmen hankkeen yhteistyö. Propellipäät ja Kanssala päättävät toimintansa vuoden 2020 lopussa, kun taas LOV ME -hanke jatkaa vuoden 2021 kesään asti.

Toimijat

Kehittämisessä on ollut mukana iso määrä erilaisia toimijoita, kuten mielenterveystoipujia, kehitysvammaisia henkilöitä, päihdekuntoutujia, erilaisia Helsingin kaupunkilaisia, järjestö- ja yhdistystoimijoita, kuntatyöntekijöitä, yms.

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Milla Mäkinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Kukunori ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
milla.makinen@kukunori.fi

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

16.08.2021

Viimeksi muokattu

01.07.2021
Päämäärä ja päätavoite

Kokonaisuudella on pyritty edistämään kokeilevan työotteen, yhteiskehittämisen ja asiakaskeskeisyyden vahvistumista erilaisessa kehittämistyössä. Kokeilujen kautta syntyy uusia toimintamalleja omaan työhön, jotka ovat entistä tarvelähtöisempiä.