Väkivallaton VAKE -toimintamalli juurruttaa väkivallan ehkäisytyötä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Väkivallaton VAKE -toimintamalli voitti vuoden 2023 TerveSos-palkinnon. Lotta Hällström kertoo blogissaan väkivallan ehkäisytyöstä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja siitä, mitä kilpailun voitosta on seurannut. 

Kuva
kuvituskuva

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella väkivallan ehkäisytyöon otettu oleelliseksi osaksiterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja se kuuluu kaikille kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä turvallisuustyötä tekeville.

Tämä on edellyttänyt paitsi lähisuhdeväkivallan määrittelemistä väljästi kaikissa läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvaksi väkivallaksi, myös ennalta ehkäisevän näkökulman tuomista vahvasti mukaan väkivaltatyöhön.

Ehkäisytyön näkökulmasta keskeistä on yksilön haavoittuvuus, jolloin oleellista on, painavatko erilaiset riski- ja kuormitustekijät vaakakupissa enemmän kuin suojaavat tekijät. Työntekijöitä voi auttaa tieto, että tilanteissa, joissa riski- tai kuormitustekijöitä ei voi poistaa, resilienssiä voi yleensä aina vahvistaa lisäämällä suojaavia tekijöitä.

Laaja-alainen ymmärrys väkivallan ehkäisytyöstä on yhtä aikaa haaste ja mahdollisuus. On huomattavasti helpompaa saada ihmisiä innostumaan ja sitoutumaan, kun he löytävät omalle työlleen luontevan kosketuspinnan väkivallan ehkäisytyöhön, mutta vaarana on, että työ leviää kuin pullataikina, eikä lopulta pysy enää leipurinsa kulhossa.

TerveSos-palkinnosta buustia toimintamallin juurruttamiseen

TerveSos2023 -palkinnon saamisesta seurannut julkisuus on antanut myönteistä lisäbuustia toimintamallin eteenpäinviemiselle. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä käytäntöön juurruttavaan avainhenkilöverkostoon on saatu syksyn aikana yli kolmekymmentä uutta ammattilaista, mikä antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia asiakastyön rajapinnassa tapahtuvan väkivallan intervention kehittämiseen. 

Ensimmäistä kertaa myöskään marraskuun lopussa järjestettävä Väkivallan vastainen viikko ei ole enää levännyt yksillä harteilla, vaan ohjelmaa suunnittelemaan ja toteuttamaan on ilmoittautunut useita vapaaehtoisia toimijoita. 

Myös syksyn 2023 koulutuskalenteri on täyttynyt erilaisista koulutuspyynnöistä – ja koulutukset osallistujista! Puheeksiottokoulutukset ovat tavoittaneet jälleen useita satoja työntekijöitä ja opiskelijoita ja Väkivallaton VAKE – toimintamallista on käyty kertomassa sekä valtakunnallisissa webinaareissa että useiden eri hyvinvointialueiden ohjausryhmissä. Palautteesta päätellen kiinnostus on ollut aitoa, ja onkin ollut hienoa nähdä, miten kylvetty siemen on lähtenyt itämään myös muualla Suomessa.

Hankkeen kuvaaminen Innokylään on poikinut myös konsultointeja esimerkiksi liittyen kiusaamista ja väkivaltaa kokeneiden nuorten psykoedukatiivisen ryhmätoiminnan kehittämiseen sekä ammattilaisille suunnattuun kirjaamiskoulutukseen. Ja me olemme jakaneet myös tätä tekemäämme työtä enemmän kuin mielellämme.

Kirsikkana kakun päällä on juuri saamamme tieto, että ehkäisytyön hankepohjainen toteuttaminen tullut tiensä päähän; Vuoden 2024 alusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiantuntija- ja kehittämistiimiin saadaan vihdoin vakituinen väkivallan ehkäisytyön kehittämiseen keskittyvä työntekijä.  Kuka tietää, ehkäpä TerveSos 2023 -palkinnon saaminen oli omalta osaltaan myötävaikuttamassa erään pitkäaikaisen unelman toteutumiseen. 

Lotta Hällström

Lotta Hällström työskentelee hankekehittämisen erityisasiantuntijana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella