Vuoden 2022 TerveSos-palkinto Zekki – Miten sulla menee? -digipalvelulle

Vuoden 2022 TerveSos-palkinnon on voittanut Diakonia-ammattikorkeakoulun STEA-rahoitteinen Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D kehittämishankkeen Zekki – Miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi -toimintamalli. 

Palkinto on tunnustus tiettyyn teemaan liittyvälle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle. Vuoden 2022 palkintokilpailussa etsittiin kestävään hyvinvointiin perustuvia monitoimijaisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Vuosittain jaettava palkinto on 2 000 euroa.

Vuoden 2022 TerveSos-palkinnon valinnassa painotettiin kohderyhmän osallisuutta ja hyvinvointia lisääviä toimia sekä palvelujen kestävyyden takaamista muuttuvissa olosuhteissa. Tänä vuonna voittajaksi valittu ratkaisu vastaa oivallisella tavalla esitettyihin painotuksiin. 

Toimintamallissa on saavutettu vakuuttavia tuloksia, uudistettu toimintatapoja ja lisätty eri toimijoiden työskentelyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Palkittua ratkaisua on kehitetty yhdessä nuorten, heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten sekä nuorille palveluja tarjoavien järjestökumppaneiden kanssa. Yhteiskehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa, palvelumuotoilun menetelmiä ja digitaalisia yhteiskehittämisen välineitä.

TerveSos-palkintoa haki yhteensä seitsemäntoista toimintamallia, joista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointiraati valitsi viisi finalistia. Palkinnon valitsi raadin esityksestä THL:n Valtion palvelut -osaston johtaja Anneli Pouta.

Yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan finalisteista Innokylän verkkopalvelussa. Voittajaksi nousi 227 äänellä Koivukylän malli – osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden periaatteella toimiva lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Mallin toteuttaja on Mannerheimin lastensuojeluliitto ja MLL:n Uudenmaan piiri yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Palkintosumma on 1 000 euroa.

Lisätietoja:

TerveSos-palkinnon verkkosivut

Anneli Pouta
Johtaja
THL
Puh. 029 524 6235
etunimi.sukunimi@thl.fi