Innokylän valmennusohjelma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman tueksi

Innokylä ja Verutum Oy järjestävät valmennusohjelman Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeille.  Valmennuksen sisältö tukee ohjelman hankkeiden toteutusta.

Kuva
ihmiset

Valmennusohjelma koostuu kahdesta eri sisältöisestä ja eri kohderyhmille suunnatusta valmennuksesta. Marraskuussa 2020 alkavassa valmennuksessa keskitytään muutosjohtamiseen ja keväällä 2021 alkavassa valmennuksessa puolestaan palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Molemmat valmennukset kestävät 1,5 vuotta.

Muutosjohtamisen valmennus: Kohti muutosta - Tulevaisuuden sote-keskus

Muutosjohtamisen valmennus tarjoaa tukea ja työkaluja asiakastarpeisiin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen. Valmennuksessa tarjotaan konkreettisia menetelmiä siihen, miten muutosta johdetaan ja miten muutokselta toivotut tulokset viedään käytäntöön. Valmennus auttaa uudistamaan organisaatioiden toimintakulttuuria sekä kehittämään palveluiden asiakaslähtöisyyttä, laatua ja vaikuttavuutta.

Valmennuksen tavoitteena on

 • Vahvistaa asiantuntijoiden ja organisaatioiden muutosjohtamisen osaamista
 • Antaa konkreettisia työkaluja muutoksen läpiviemiseen
 • Vahvistaa osallistamisen, vertaisoppimisen ja tiedon jakamisen valmiuksia ja rakenteita
 • Kehittää verkostomaisia ja monitoimijaisia toimintatapoja
 • Edistää tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta

Valmennuksen aikana osallistujat muodostavat vertaisverkoston, joka edistää moniasiantuntijaista ja asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja tukee alueen muita kehittäjiä ja ammattilaisia muutosprosesseissa.

Valmennuksen toteutus

Muutosjohtamisen valmennus alkaa marraskuussa 2020.  Se on suunnattu tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden läpiviennistä vastaaville alueellisille avainhenkilöille. Paikkoja koulutuksessa on 1-3 / hanke.

Valmennus koostuu kolmesta osasta:

 • osaamista uudistavista lähipäivistä
 • osallistujan alueiden tarpeita tukevasta, strategialähtöisestä kehittämistehtävästä sekä
 • tutkinnon suorittamisesta.

Valmennuksen sisällöissä yhdistyy uusin tutkimustieto hyviin käytännön case-esimerkkeihin sekä muutoksen johtamisen menetelmiin. Valmennuksen lähipäivät järjestetään pk-seudulla ja etäyhteyksin ja ne koostuvat mm. asiantuntijapuheenvuoroista, keskusteluista, tapausesimerkeistä sekä ryhmässä tapahtuvasta yhteiskehittämisestä ja vertaisoppimisesta.

Lähipäivien teemat

 • Toimintaympäristö muutoksessa
 • Muutos ja sen johtaminen
 • Asiakaslähtöinen kehittäminen ja osallistava palvelumuotoilu
 • Organisaatio muutoksen keskellä – tiedolla johtaminen
 • Talous
 • Vuorovaikutustaidot ja viestintä muutosprosesseissa
 • Vaikuttavuus ja arviointi
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Juurruttaminen ja markkinointi

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle maksutonta. Valmennuksen aikana suoritetaan ammatillisena tutkintona johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvä tutkinto. Valmennuksen kesto on noin 1,5 vuotta, lähiopetuspäiviä on 10 kpl. Valmennus alkaa 13.11. orientaatioaamupäivällä.

Koulutusesite

Jos mitä tahansa kysyttävää valmennuksesta, niin ota yhteyttä:

Hanne Savolainen
Innokylä / THL
02 9524 8048
hanne.savolainen@thl.fi

Jouni Vilkko
Verutum Oy
041 4529 268
jouni.vilkko@verutum.fi

Keväällä 2021 alkavan Palveluiden kehittämisen valmennusohjelman sisältö ja ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin. 

Muu koulutus

Innokylä järjestää myös tuutorikoulutusta, jossa keskitytään erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen. Koulutusta on tarjottu jo useiden vuosien ajan ja valtaosa osallistujista on ollut sosiaali- ja terveysalalla työskennelleitä, mutta koulutus sopii mainiosti kaikille, jotka haluavat saada uusia työkaluja ja menetelmiä  kehittämistyöhönsä. Koulutuksia tarjotaan kysynnän mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Lue lisää Koulutus ja valmennukset -sivulta tai ota yhteyttä Hanne Savolaiseen, etunimi.sukunimi@thl.fi.