Innokylän valmennusohjelma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman tueksi

Innokylä ja Verutum Oy järjestävät valmennusohjelman Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeissa toimiville ammattilaisille.  Valmennuksen sisältö tukee ohjelman hankkeiden toteutusta. Valmennusohjelma koostuu kahdesta eri sisältöisestä ja eri kohderyhmille suunnatusta valmennuksesta. Marraskuussa 2020 alkoi valmennus, jossa keskitytään muutosjohtamiseen. Keväällä  2021 alkaa alueellisia valmennuksia, joissa puolestaan keskitytään palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen

Kuva
ihmiset

KEVÄT 2021: Kohti parempia palveluita - Tulevaisuuden sote-keskus  -ohjelman kehittäjävalmennus!

Työskenteletkö Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmassa uudistettavien monialaisten palveluiden kehittämisen parissa joko julkisella sektorilla tai järjestössä? Liittyvätkö työtehtäväsi hoidon ja kohtaamisen kokonaisvaltaisuuteen tai palveluohjaukselliseen työotteeseen? Oletko luomassa uudenlaisia palvelukokonaisuuksia? Kehitätkö työssäsi peruspalveluita tai ihmislähtöisiä toimintatapoja tai digitaalisia ratkaisuja?

Innokylän kehittäjävalmennus antaa valmiuksia asiakastarpeisiin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Valmennuksessa tullaan käsittelemään käytännönläheisesti palveluiden kehittämistä, alueiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta korostaen. Valmennuksessa tarjotaan konkreettisia menetelmiä sovellettaviksi kehittämistyössä sekä hyödynnetään Innokylän työkaluja. Ohjelman valmentajat ovat eri osaalueiden huippuasiantuntijoita ja valtakunnallisesti tunnustettuja osaajia.

Valmennuksen tavoitteena on

 • Asiakas- ja tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen ja uudistaminen
 • Konkreettisten työkalujen ja menetelmien saaminen kehittämiseen
 • Yhteiskehittämisen, osallistamisen ja vertaisoppimisen valmiuksien ja rakenteiden vahvistaminen
 • Avoimen, integraatiota tukevan ja verkostomaisen toimintatavan luominen
 • Innovaatioiden syntymistä tukevan kulttuurin edistäminen

Valmennuksen aikana osallistujat muodostavat vertaisverkoston, joka edistää moniasiantuntijaista ja asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja tukee alueen muita kehittäjiä ja ammattilaisia muutosprosesseissa.

Valmennuksen toteutus

Kehittäjävalmennukset alkavat keväällä 2021. Ne ovat suunnattu Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa palveluiden kehittämisen parissa työskenteleville ammattilaisille ja kehittäjille (sekä julkinen sektori että järjestöt). Valmennukset järjestetään ERVA-aluettain – yksi ryhmä per alue. Alueellinen ryhmä käynnistyy, mikäli alueelta löytyy vähintään 20 osallistujaa.

Valmennus koostuu kolmesta osasta:

 • osaamista uudistavista lähipäivistä
 • osallistujan alueiden tarpeita tukevasta, strategialähtöisestä kehittämistehtävästä sekä
 • tutkinnon suorittamisesta.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle maksutonta. Korona-aikana valmennus järjestetään etäopetuksena, mutta myös kontaktiopetusta voidaan järjestää tautitilanteen salliessa. Tällöin mahdolliset matkat, lounaat, majoitukset työnantaja/osallistuja kustantaa itse. 

Valmennuksen sisällöissä yhdistyy uusin tutkimustieto hyviin käytännön case-esimerkkeihin sekä kehittämisen työkaluihin. Valmennuksen lähipäivät koostuvat mm. asiantuntijapuheenvuoroista, keskusteluista, tapausesimerkeistä sekä ryhmässä tapahtuvasta yhteiskehittämisestä ja vertaisoppimisesta.

Lähipäivien teemat

 • Orientaatiopäivä
 • Oivalla ja ymmärrä – kehittämisen alkumetreillä
 • Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan moninäkökulmaisuus ja palvelumuotoilun työkalut
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot tukemassa kehittämistyötä
 • Arviointi ja vaikuttavuus
 • Moniammatillinen työskentelytapa
 • Yhteiskehittämisen menetelmiä verkostoille
 • Aineettomat oikeudet ja juridiikka
 • Talous ja tuotteistaminen
 • Prototyypistä malliksi
 • Ideasta tuotteeksi ja brändiksi
 • Leijonan luola

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle pääsääntöisesti maksutonta (poikkeuksena muutamat oppisopimustoimistot, jotka perivät 200-300 euron suuruisen maksun valmennukseen osallistumisesta). Valmennuksen aikana suoritetaan ammatillisena tutkintona tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Valmennuksen kesto on noin 1,5 vuotta, lähiopetuspäiviä on 11 kpl + orientaatiopäivä. Valmennukset alkavat yhteisellä orientaatioaamupäivällä maanantaina 24.5.2021 klo 8:30-12.

Ilmoittaudu mukaan 23.4. mennessä osoitteessa: https://verutum.fi/ilmoittaudu (Kehittäjävalmennus - Tulevaisuuden sote-keskus)

 

Lue lisää valmennusesitteestä.

Jos mitä tahansa kysyttävää valmennuksesta, niin ota yhteyttä:

Hanne Savolainen
Innokylä / THL
02 9524 8048
hanne.savolainen@thl.fi

Jouni Vilkko
Verutum Oy
041 4529 268
jouni.vilkko@verutum.fi

 

Muu koulutus

Innokylä järjestää myös tuutorikoulutusta, jossa keskitytään erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen. Koulutusta on tarjottu jo useiden vuosien ajan ja valtaosa osallistujista on ollut sosiaali- ja terveysalalla työskennelleitä, mutta koulutus sopii mainiosti kaikille, jotka haluavat saada uusia työkaluja ja menetelmiä  kehittämistyöhönsä. Koulutuksia tarjotaan kysynnän mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Lue lisää Koulutus ja valmennukset -sivulta tai ota yhteyttä Hanne Savolaiseen, etunimi.sukunimi@thl.fi.