Ehkäisevän päihdetyön malli PEPPiin on koottu laadukasta päihdekasvatusmateriaalia, joka toimii apuna lasten ja nuorten parissa tehtävässä ehkäisevässä päihdetyössä. Materiaaleja löytyy oppilaitoksille, vanhemmille ja vapaa-ajan toimijoille.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.