Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. on valtakunnallinen, jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Tukiliiton toiminnassa on mukana kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään. Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat toimintamme ydintä.  Teemme myös aktiivista kehittämistyötä liittyen mm. digitalisaatioon, kokemusasiantuntijuuteen ja perhetyöhön sekä valmennukseen ja tukeen. 

Lisätietoa Tukiliiton hankkeissa kehitetyistä toimintamalleista ja työvälineistä löydät:

www.tukiliitto.fi/kehittaa 

Tukiliiton muut oppaat ja materiaalit;

www.tukiliitto.fi/toiminta/tukiliiton-oppaat-ja-materiaalit/

Ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset:

www.tukiliitto.fi/toiminta/tapahtumat/

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.