MUN OMAISKOKEMUKSESTA INHIMILLISEKSI PÄÄOMAKSI – MOIP! 2016-2019.

Lyhyt kuvaus

Mallilla pyrittiin lisäämään 16 – 29 – vuotiaiden nuorten aikuisten mielenterveys- ja/tai päihdeomaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä työ- ja koulutusmarkkina-aseman vahvistamista.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais – Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry.
Administrator