Neurokirjon henkilöiden oikeusturva ja kuntoutus rikosoikeudellisessa järjestelmässä

Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020-hankkeen tarkoituksena on ollut tuottaa tukimenetelmiä rikosoikeudellisen prosessin eri vaiheisiin neurokirjon (autismikirjo ja ADHD) henkilöiden oikeusturvan varmistamiseksi sekä kohderyhmän tunnistamisen ja kuntoutuksen kehittämiseksi. Hankkeen toimenpiteet ovat kohdistuneet:

1) Kiinniotetuksi tuleminen ja esitutkintavaihe​

2) Vankeusrangaistuksen suorittamisen vaihe​

3) Vankilasta vapautumisen​ nivelvaihe

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.