Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Lyhyt kuvaus

Hyvinvointia ja Kestäviä palveluja Pohjois-Karjalassa-hankkeessa puretaan koronan seurauksena syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa, parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuutta ja nopeutetaan hoitoonpääsyä erityisesti haavoittuvassa tai heikossa asemassa olevien osalta. Keskeisessä roolissa on käytössä olevien digitaalisten palvelujen kehittäminen ja uusien palvelumuotoiltujen digitaalisten innovaatioiden käyttöönottaminen.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Siun sote
Administrator
Siun sote
Administrator
Siun sote
Administrator
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Administrator
Siun sote
Administrator